BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Rhifyn cyntaf Y Bigwn Ein babi ni yn
dathlu penblwydd

Mawrth 2008
Mae rhifyn Mawrth yn dathlu ugain mlynedd o gyhoeddi'r Bigwn, a ymddangosodd gyntaf ym Mawrth 1988.

Fe gyhoeddwyd 10 rhifyn yn flynyddol ers hynny trwy ymdrech nifer fawr o wirfoddolwyr tros y cyfnod yma.

Wrth lunio'r sylwadau hyn daeth y newyddion na fydd papur dyddiol Cymraeg yn cael ei gyhoeddi wedi'r cwbl, a hynny oherwydd prinder tanysgrifwyr a rhy ychydig o gefnogaeth ariannol gan y Cynulliad.

Mae hyn yn siom fawr i'r rhai ohonom a fu'n edrych ymlaen i gael ein newyddion dyddiol yn ein hiaith gyntaf ac yn dangos diffyg gweledigaeth a hyder yn nyfodol yr Iaith.

Yn ôl at y Bigwn. Mae unrhyw un sydd wedi dal gafael ar y 200 rhifyn a gyhoeddwyd hyd yma yn berchen ar gofnod cymdeithasol gwerthfawr iawn o fywyd Dinbych.

Mae pori trwy'r rhifynnau cyntaf yn hynod ddiddorol. Ar y dudalen flaen y rhifyn cyntaf mae llun Dylan Wyn Williams wedi iddo ennill gwyliau tramor mewn cystadleuaeth gan y BBC.

Mae Dylan bellach yn un o ddarlledwyr mwyaf poblogaidd Radio Cymru gyda'r rhaglen "Dylan a Meinir" bob prynhawn.

Ceir llun o Bryn Williams yn edrych yn ddiniwed yn ei wisg Ysgol Twm o'r Nant, a Bryn bellach yn enwog fel cogydd mewn bwyty adnabyddus yn Llundain.

Daw tristwch hefyd o ddarllen hanes ac edrych ar luniau rhai sydd wedi ein gadael ers blynyddoedd. Daw tristwch o fath gwahanol wrth weld hysbysebion busnesau a siopau'r dref sydd bellach wedi cau.

Medrwn ymfalchïo fod tref fel Dinbych wedi llwyddo i gynnal papur bro am gynifer o flynyddoedd. Diolchwn i'r rhai sydd wedi gweithio'n galed tros y cyfnod yma i wneud yn siŵr fod y Bigwn ar gael ar y Sadwrn cyntaf o bob mis.

Er bod newidiadau ymysg y golygyddion, y cyfranwyr a'r hysbysebwyr, mae un cyfraniad wedi bod yn ddigyfnewid tros 20 mlynedd, a hwnnw yw'r cartŵn. Mae dawn a chefnogaeth ein cartwnydd Huw Vaughan Jones wedi bod yn anhygoel, a mawr yw ein dyled iddo.

A beth am y dyfodol? Yn sicr mae angen mwy o waed newydd i gynorthwyo ac i rannu'r baich fel bod 'Y Bigwn' yn mynd ymlaen yn hyderus am ugain mlynedd a mwy eto.

Byddai'n braf hefyd derbyn adroddiad gan fwy o fudiadau, ysgolion a chapeli'r dref er mwyn cael gwell amrywiaeth, a thrwy hynny ddenu mwy o ddarllenwyr.

Oes mae gennym achos dathlu. Ac wrth edrych yn ôl ar yr hyn sydd wedi cael ei gyflawni mae'n bwysig hefyd edrych ymlaen yn hyderus i'r dyfodol ac ymroi i gyfrannu, hysbysebu a phrynu'r Bigwn am flynyddoedd i ddod.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy