BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Rhai o'r actorion ifanc yn gwneud sgets y Doctor a'r Nyrs ar gyfer Noson Lawen Antur Liwt Blwyddyn newydd yn Antur Liwt
Mawrth 2006
Ers ei sefydlu ym mis Medi.2001 mae Antur Liwt wedi darparu gwersi wythnosol mewn Drama, Cerddoriaeth a Symud i blant a phobl ifanc o 6 i 18 oed ac wedi perfformio ar lwyfannau mawr a bach ledled Cymru.
Bellach, 'gyda dros 110 o blant, mae Antur Liwt yn mynd o nerth i nerth ac yn edrych ymlaen at weithgareddau cyffrous yn 2006.

Uchafbwynt yn 2005 oedd ennill rownd derfynol cystadleuaeth 'Cantorion Ifanc Theatr Gerdd' yn y Pafiliwn yn Rhyl gyda grŵp o flwyddyn 7 ac 8. Eleni eto bydd grŵp bl. 7 ac 8 yn cystadlu o dan 15 oed, a grŵp o fl. 9 i fyny yn cystadlu dros 15 oed.

Yn 2005 hefyd cawsom berfformio yng Nghyngherddau Cyhoeddi'r Eisteddfod, ac yn 'Niwrnod Celfyddydau Cymreig Rhyl', yng ngŵyl 'Celfyddydau mewn Ysgolion Sir Ddinbych' a gyda Shân Cothi ac 'Only Men Aloud' ym Mhafiliwn Y Rhyl.

Rydym yn edrych ymlaen yn arw at Eisteddfod Sir Ddinbych, a bydd holl aelodau'r Antur Liwt yn cael cyfle i berfformio ar y Maes. Bydd ein criw cynradd yn perfformio darn yn dwyn y teitl 'Dwylo' ar ddechrau'r wythnos, a'r criw hynaf yn cystadlu ar y Nos Sadwrn.

Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae bl. 5, 6, 7 ac 8 yn cyfarfod yng Nghanolfan Eirianfa ar Nos Lun rhwng 4.30 a 6.30, a bl. 9 i fyny yn dod rhwng 6.30 a 8.30. Ar Nos Fawrth mae bl, 2, 3 a 4 yn cyfarfod rhwng 4.30 a 6.30.

Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch ag Eleri neu Mali ar 01745 816661 neu 07733 360995.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy