BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Sinema Futura, Dinbych. On'd oedden nhw'n ddyddiau da!
Mae drysau'r hen sinema yn Lyf Lôn wedi cau ers sbel erbyn hyn, ond mae'r hen adeilad yn dal i sefyll, ond am ba hyd eto, tybed?

Daeth y newyddion yn ddiweddar bod y sinema wedi ei phrynu gan ddatblygwr lleol ac y bydd yn cael ei dymchwel cyn bo hir. Yn ôl y sôn, bydd nifer o fflatiau gyda llefydd parcio ar y llawr isa yn cael eu hadeiladu ar y safle. Yn anffodus, barn digon dilornus sydd gan do iau y dre am sinema'r Futura. Cafodd y sinema ei rheoli'n wael yn ystod y blynyddoedd olaf ac ni wariwyd fawr ddim ar yr adeilad ei hun.

Does dim ond eisiau edrych ar y lle i sylweddoli y byddai bron unrhyw beth yn well na'r hen le hyll sydd wedi dirywio cymaint dros y blynyddoedd. Trist yw gweld yr hen sinema heddiw ond y tu ôl i'r llanast, mae hanes diddorol sy'n llawn atgofion hapus.

Cyn i'r teledu ddisodli'r sinema draddodiadol fel cyfrwng adloniant poblogaidd, roedd sinemâu bach ar hyd a lled y wlad yn gyrchfannau prysur dros ben ac yn llawn holl gynnwrf a rhamant byd y sgrin arian a doedd sinema Dinbych dim gwahanol. Byddai'r sinema yn lle i ddianc i fyd arall ac i anghofio moelni bywyd y pedwar degau a'r pum degau pan nad oedd llawer o bres gan bobl.

Nid trwy'r ffilmiau'n unig roedd hyn yn bosibl 'chwaith - roedd y sinema ei hun yn foethus a'r holl brofiad mor wahanol i fywyd pob dydd. Os nad oes gan bobl ifainc Dinbych atgofion da o'r sinema, mae atgofion rhai o'n trigolion hyn yn felysach o lawer fel y mae atgofion dau gymydog sy'n byw yn Llys Dyffryn yn tystiolaethu.

Mrs. Gwyneth Morris
Y Scala oedd enw'r sinema yn yr hen ddyddiau ac roedd yn lle braf i dreulio noson hefyd. Byddai dwy raglen bob wythnos a dydd Iau oedd y diwrnod newid. Roedd pob noson yn boblogaidd ond nos Sadwrn oedd y noson fawr a byddai'r lle dan ei sang yn reit aml.

Doedd hi ddim yn costio ond ychydig o hen geiniogau i fynd i weld ffilm. Roeddwn i'n mynd efo ffrindiau ond roeddem yn dewis ein ffilmiau yn lle mynd i bob un! Spencer Tracey oedd fy ffefryn i ac roeddwn yn hoff iawn o sêr fel Jeanette McDonald, Nelson Eddy a Diana Durbin hefyd. Daeth Diana Durbin i fyw yng nghyffiniau Llandudno a bu farw yno yn ystod y naw degau.

Byddai'r rhaglen yn dechrau efo cartŵn neu efo'r newyddion fel arfer - Pathè News - ac wedyn byddai ffilm fach cyn y brif ffilm. Mi welais lawer o ffilmiau dros y blynyddoedd ond y gorau i mi oedd Shores of Tripoli, ffilm o 1942 efo John Wayne, Maureen O'Hara a Randolph Scott.

Dw i'n cofio rhai o staff y Scala, ond maen nhw bron i gyd wedi marw erbyn hyn. Mr. Rees oedd y rheolwr ac wedyn daeth Mr. Oliver Jones. Yn y swyddfa docynnau, roedd Mrs. Gwyneth Thomas a Mrs. Hazel Cox a dw i'n meddwl mai Mr. Bill Cox a Mr. Gwyn Roberts oedd y taflunwyr. Roedd Mr. Roberts yn byw yn Y Bwthyn, Lôn Goch (Grove Road) ac mae ei weddw, Mrs. Glenys Roberts yn byw heddiw yn Hafod-y-Green.

Mr. Glyn Hughes
Roeddwn i'n byw yn Groes am gyfnod pan oeddwn yn hogyn a byddwn yn dod i lawr ar fy meic i'r sinema bob nos Iau. Byddwn yn gadael y beic yn siop "Bob Dodge" yn Stryd Henllan. Mae'n rhaid fy mod i'n ffit yr adeg hynny achos roedd digon o elltydd ar y ffordd yn ôl i'r Groes!

Byddai criw o bobl ifainc lleol yn mynd i'r sinema - pobl o bob oed a dweud y gwir - ond fyddai byth unrhyw fath o drwbl yno. Os cofiaf yn iawn, roedd hi'n costio 2/3 (1 lc) a 2/6(121/2c) i fynd i'r balconi a I/- (5c) neu 9d (3V2c) i eistedd i lawr y grisiau. Ar fore Sadwrn, roedd matinèe i'r plant. Byddwn i'n eistedd reit yn y ffrynt ac yn talu 3d (1g)! Roedd y matinèe yn andros o boblogaidd a byddai'r plant yn ciwio i lawr mor bell â siop Evan Jones ar gornel Heigad.

Roeddwn i'n hoff iawn o ffilmiau Stewart Grainger a ffilmiau du gwyn oedden nhw gan fwyaf yr adeg hynny. Dw i'n cofio Sylvia yn gweithio yn y ciosg - ddaru hi weithio yno am flynyddoedd. Mynd i'r sinema oedd uchafbwynt yr wythnos i mi ac i lawer o bobl eraill.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy