BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
18fed Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Un o'r bandiau ym Mrwydr y Bandiau Brwydr y Bandiau
Roedd Neuadd y Dref, Dinbych yn atseinio i sŵn bandiau pan gynhaliwyd Brwydr y Bandiau fis diwethaf.

Bu Neuadd y Dref, Dinbych yn gartref i nifer o gyngherddau roc dros y blynyddoedd, ac fe gynhaliwyd sawl eisteddfod bop yno yn y saithdegau.

Roedd yr adeilad yn atseinio unwaith eto i sŵn bandiau pan gynhaliwyd Brwydr y Bandiau fis diwethaf.

Trefnwyd y noson gan Menter laith Dinbych/Conwy ar y cyd â'r Urdd, a rhaid diolch i staff y ddau fudiad am eu gwaith yn trefnu'r noson.

'Maharishi" -oedd y band gwadd, ac aelodau y band hwnnw oedd yn beirniadu'r gystadleuaeth rhwng y bandiau ifanc. Lisa Gwilym o Henllan, un o'n cyflwynwyr ifanc disgleiriaf yn y cyfryngau Cymraeg oedd yn cyflwyno ar y noson.

Daeth nifer o fandiau yno i gystadlu gyda'i cefnogwyr - ac ambell hen rocar o riant oedd yn cofio'r cyngherddau tebyg a gynhaliwyd yno yn y gorffennol pell!

A'r enillwyr oedd ...
Daeth cynulleidfa o dros 100 i gefnogi'r bandiau ac fe gafodd pawb y cyfle i bleidleisio am eu hoff fand, ond Maharishi oedd â'r bleidlais olaf.

Misticuffs Ysgol Brynhyfryd oedd y buddugwyr gyda Drws Cefn, band o Ysgol Glan Clwyd yn ail agos iawn. Derbyniodd yr enillwyr docyn anrheg gwerth £50 ar gyfer y Rhyl Sound Center a'r cyfle i chwarae gyda Maharishi mewn gig yng Nghlwb Rygbi Rhuthun y noson ganlynol.

Noson gwerth chweil - ac mae edrych ymlaen yn arw at y nesaf

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy