BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Actorion yng nghynhyrchiad diweddara' Theatr Twm o'r Nant Theatr Twm o'r Nant
Mai 2010
Sioe lwyfan Saesneg efo ffilm, actorion profiadol ac amatur, drymiwr o'r Congo a chantorion lleol.

Mae'r brosiect yma'n cyflwyno gwaith newydd ac awdur newydd, Colin Thomas o Fryste, sy'n gyfarwyddwr teledu profiadol. Ond dyma'i sioe lwyfan gyntaf ac mae'n hollol addas mai yn Ninbych y mae'r premiere gan mai pwnc y ddrama ydy H. M. Stanley, neu John Rowlands - enw gwreiddiol Stanley!

Dechreuodd Colin Thomas a Medwen Roberts, sy'n byw tu allan i Ruthun, weithio efo'i gilydd flynyddoedd yn ôl ar raglenni hanes ar gyfer y teledu, ac mae nhw wedi cydweithio'n rheolaidd ers hynny. Mae'r ddau yn credu'n gryf fod hanes yn bwysig a nad oes 'un' ffordd o edrych ar hanes.

Gobaith Medwen Roberts, sy'n cynhyrchu'r brosiect, ydy y bydd yn tynnu sylw at stori H. M. Stanley, sy'n ffigwr pwysig yn lleol ac yn ryngwladol. Mae'n waith anturus sy'n cyflwyno perfformiadau ar lwyfan, efo ffilm sy wedi'i saethu'n lleol - efo actorion lleol - proffesiynol ac amatur.

Yn y cynhyrchiad cawn stori drist magwraeth Stanley a'i atgofion am y gweithdy yn Llanelwy a'i berthynas boenus efo'i fam. Bydd hefyd yn rhoi braslun o'i fywyd wedi gadael Cymru. Yn ychwanegol cyflwynir cymeriadau hanesyddol eraill, fel Edmund Morel, oedd yn byw ym Mhnarlag. Y bwriad ydy dangos sut mae digwyddiadau o'r gorffennol yn adleisio yn y presennol.

A bydd y ddadl am etifeddiaeth Stanley yn dod yn fyw yn y cynhyrchiad.

Cynhyrchiad Theatr Twm o'r Nant ydy hwn, efo'r ymarferion i gyd yn digwydd yn y theatr, a'r adnoddau technegol yn cael eu rheoli gan staff amryddawn y theatr.

Fe fydd 'Mr Stanley's Magic Lantern and the Heart of Darkness' yn Theatr Twm o'r Nant ar 21 & 22 Mai am 7.30yh


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy