BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Burgemeister Bender a'r Maer Raymond Bartley Ein cyfeillion o Biebertal
Mai 2007
Unwaith eto, bu llu o ffrindiau hen a newydd ar ymweliad o'n gefeilldref Biebertal yn yr Almaen a rhaid dweud fod yr holl wedi bod yn llwyddiant mawr.
Bu'r Pwyllgor lleol yn gweithio'n ddygn hefo'r trefniadau ac mae clod yn ddyledus iddynt yn ogystal â sicrhau fod y tywydd ar hyd yr wythnos yn hynod o glen.

Yn ychwanegol i'r criw arferol 'roedd nifer sylweddol o ieuenctid o gylch Biebertal yn aros yn Ysgol HoweIl, ac yn sicr un o uchafbwyntiau'r wythnos oedd cyflwyniad amrywiol a llawn hiwmor ganddynt yn yr Ysgol ar y nos Iau.

Daeth Colin Roberts a dawnswyr Ysgol Heulfre i'n diddori yn Neuadd y Dref ar y nos Fercher cyn i gôr Meibion y Dref (a John Price) ddisgleirio dan ofal Arwyn Roberts.

Yn dilyn swper blasus, cafwyd croeso swyddogol gan y Maer, Y Cynghorydd Raymond Bartley a gan Cadeirydd y PwyIlgor Efeillio Mr Peter Davies, gyda'r Burgemeister Herr Bender yn ymateb.

Siom cyson i selogion y Gymdeithas Efeillio yw diffyg diddordeb y wasg leol - mae llawer o bethau disylwedd yn cael sylw ganddynt.

Ond, er hyn, bu cefnogaeth dda yn Eirianfa i'r farchnad a drefnwyd gan yr Almaenwyr i ddangos rhai o nodweddion a thalentau eu bro, ac roedd y lluniaeth a gafwyd (am ddim!) ganddynt, gan gynnwys teisennau traddodiadol, yn her i aelodau bob WI a Merched y Wawr lleol!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy