BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Siân Naomi Doniau amrywiol actores leol
Mai 2006
Mae Siân Naomi o Ddinbych yn actores adnabyddus, ac eleni mi fydd yn dod yn ôl i'r sir i feirniadu yn Eisteddfod yr Urdd.
Braf yw meddwl fod gan yr actores amryddawn, Siân Naomi o Ddinbych, ddigon o waith ar ei phlât y dyddie hyn.

Fel y gellir amgyffred mae Siân yn perthyn i broffesiwn lle mae'r gystadleuaeth am waith yn gallu bod yn anodd dros ben. Yn y byd teledu mae Siân ar hyn o bryd i'w gweld ar a Tipyn o Stad ac yn ddiweddar gwelwyd hi yn arddangos ei eitemau dillad ar Cwpwrdd Dillad. Ar y radio clywir ei llais ar Terrible Tales of Wales, y BBC Radio Wales, Rhyd Eglwys a Post Mortem. Yn ogystal mae Siân yn lleisio 'Winx Cartoon' ac yn addasu sgriptiau cartŵns i blant.

Ac i goroni'r cwbl bydd Siân yn ymddangos mewn pennod o Holby City fel alcoholig! Bu wrth gwrs yn actio yn Pobol y Cwm am gyfnod. Wel dyna amrywiaeth o raglenni, radio a theledu gan ferch gyda doniau arbennig sydd heb gael y sylw haeddiannol fel llawer i un yn y byd cyfryngau.

Ei gobaith yn y dyfodol yw datblygu ei hun fel sgwennwr ar gyfer y cyfryngau a hyd yn oed datblygu sgiliau tu ôl i'r camera a chynhyrchu.

Beirniad yr Urdd
Bydd Siân yn beirniadu yn yr adran theatr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Rhuthun eleni. Merch yw Siân i Geraint a Beti Roberts, Gwynfa, Ffordd Rhuthun, dau sydd wedi amlygu eu hunain yn y byd cerddorol, a chwaer i Dewi a Gareth, yr efeilliaid, sydd wedi profi eu hunain yn gricedwyr medrus gyda Tîm Criced Dinbych.

Cafodd Siân ei haddysgu yn Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Glan Clwyd a Choleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, lle graddiodd mewn Drama a Saesneg. Dymunir pob llwyddiant iddi yn y dyfodol.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy