BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Gwirfoddolwyr a swyddogion Prosiect Pobl Ifanc Dinbych
Cynllun newydd i greu hwyl i bobl ifanc.

Bydd breuddwyd criw o bobl ifanc o Ddinbych yn troi'n realiti o fewn y blynyddoedd nesaf wrth iddynt weithio tuag at ddatblygu canolfan benodedig ar gyfer llath rolio, sgrialu a beicio.

Mae'r grwp, sef Denbigh Ramp'n'rails wedi ei sefydlu yn dilyn cyfarfod agored i bawb oedd â diddordeb yn y maes. Roedd dros 150 o bobl ifanc ac oedolion yn bresennol yn y cyfarfod, yn cynnwys Maer y Dre, sef Mrs. Gwyneth Kensler.

Dangos cefnogaeth
Roeddent i gyd yno i ddangos eu cefnogaeth tuag at brif nod y grwp, sef i ddod o hyd i safle addas a'i ddatblygu i greu canolfan lle y gallai pawb ddod i lath rolio, sgrialu neu feicio a hynny'n saff.

Mae'n siwr eich bod wedi gweld nifer o lath rolwyr a sgrialwyr yn trïo datblygu eu sgiliau o amgylch y dre ac mae'r niferoedd wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf.

Cytunodd pawb yn y cyfarfod nad oedd y meysydd parcio na'r palmentydd yn addas a'u bod yn beryglus iawn i chwarae arnynt.

Daeth y syniad yn wreiddiol gan Gareth Williams, 13eg oed o Ddinbych. Mae Gareth wedi bod yn llath rolio ers peth amser erbyn hyn ac yn awyddus i'r cynllun symud ymlaen. Mae'n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi'i gefnogi hyd yn hyn.

Hel syniadau
Erbyn hyn mae'r grwp wrthi'n cynnig teithiau ymchwil i bawb gael hel syniadau a gweld beth sydd ar gael mewn trefi eraill. Mae'r grwp hefyd yn gweithio'n galed i godi arian at yr achos yma a hybu ymwybyddiaeth.

Mae nifer o fusnesau lleol wedi dangos cefnogaeth i'r prosiect yn Ninbych. Dywedodd Helen Moulden, Swyddog Datblygu Cymunedol, Cymdeithas Tai Clwyd, sydd yn ymwneud â'r prosiect, "Rydym yn falch iawn o gefnogi Ramp'n'rails. Mae'n ardderchog gweld pobl ifanc y dre'n arwain y cynllun a fydd yn ased i'r gymuned leol i gyd."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy