BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Russell a'i ieir Russell a'i ieir
Hydref 2009
Welodd Merched y Wawr erioed y ffasiwn beth.

Nid yn unig mi gawson ni ŵr gwadd, ond mi ddaeth y gwr gwadd a'i ieir efo fo!

Erbyn meddwl, go debyg na fu 'na erioed IEIR yng Nghapel y Fron 'chwaith! Am wn i !

Roedd criw da wedi dod i gyfarfod agoriadol tymor newydd Merched y Wawr yn Ninbych, a phob un wedi edrych ymlaen at weld Russell Jones o Rosgadfan, cyflwynydd difyr a hwyliog y rhaglen 'Byw yn yr Ardd' ar S4C.

Pwy ddywedodd nad oes 'cymeriadau' y dyddiau hyn fel oedd ers talwm, deudwch?

Wel, heb os nac oni bai, MAE RUSSELL YN GYMER!

Bachgen ei filltir sgwâr ydi Russell, wedi'i fagu ar lethrau'r Mynydd Grug yn ardal enedigol Kate Roberts, a heb erioed grwydro oddi yno - heblaw am bum mlynedd rhyw ddwy filltir i lawr y ffordd yn garddio ym Mhlas Dinas, Llanwnda.

O'i blentyndod, roedd ganddo ddiddordeb mawr yn y byd o'i gwmpas, a bellach, mae'n ymgeisio i fyw mor hunangynhaliol ag sydd bosib

. Mae'n gredwr cryf mewn ailgylchu, tyfu cymaint a phosib o'i fwyd ei hun ac mae o hyd yn oed wrth ei fodd yn nyddu ac yn gwau!

Ond ieir yw ei gariad cyntaf, ac roedd ei frwdfrydedd yn heintus. Ei neges fawr oedd 'Da chi, ewch ati i gadw ieir!

Nid yn unig mi gewch wy ffres bob dydd, mi gewch oriau o bleser hefyd.'

Ac roedd ganddo syrpreis i ni. Mewn bocs mawr gwyrdd, roedd ganddo iar a cheiliog i'w cyflwyno i ni - a doedden ni ddim wedi clywed siw na miw ohonynt!

Am weddill y noson, tra bu Russell yn siarad - ac am awr arall wedi hynny - bu'r ddau yn cadw golwg arnom. Roeddynt yn gwbl gartrefol ac yn amlwg wedi hen arfer a chadw cwmni i Ferched y Wawr!


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy