BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Tegid Phillips a Mervyn Davies Clwb Rygbi Dinbych
Gorffennaf 2009
Merfyn Davies, gynt o Gymru a'r Llewod, oedd y gŵr gwadd yng nghinio blynyddol y clwb eleni.

Llywyddwyd y noson gan Gadeirydd y Clwb, Terry Bryer, a crosawyd y gwestai'n ffurfiol gan yr Hybarch Bernard Thomas, gyda'r cyn Lwywydd, Berwyn Evans, yn talu'r diolchiadau.

Cyflwynwyd pedair Gwobr Arbennig am Wasanaeth Hir i Nigel Jones, Tim O'Shea, Charlie Edwards a Tegid Phillips, a cafodd David Haydock, Dion Howatson a Rhun Jones gydnabyddiaeth am gynrychioli Gogledd Cymru am y tro cyntaf.

Yn dilyn ymddeoliad Tegid Phillips wedi deng mlynedd fel Prif Hyfforddwr y Clwb, penodwyd Russell Rowlands i lenwi ei esgidiau, gyda Simon Parry yn cytuno i hyfforddi'r Ail Dîm.

Bydd tîm o hyfforddwyr yn cyd-weithio gyda Russ a Simon a dymunwn bob llwyddiant iddynt am y tymor nesaf.

Cytunodd Emyr Thomas i barhau fel Hyfforddwr yr Ieuenctid.

Gwobrau

Fe gyflwynodd Mervyn Davies wobrau i'r canlynol am y tymor 2008-2009.

TîM CYNTAF

Chwaraewr y Flwyddyn Trystan Rowlands

"Chwaraewr y Chwaraewyr" Dan Burke

Chwaraewr mwyaf ymroddedig Paul Roberts

AIL DîM

Chwaraewr y Flwyddyn Bryn Rowlands

Chwaraewr mwyaf ymroddedig David Perkins

IEUENCTID

Chwaraewr y Flwyddyn Ken Mallorin

"Chwaraewr y Chwaraewyr" Steffan Morris

Chwaraewr mwyaf ymroddedig Dave Allsup

Cynnydd Mwyaf Josh Neal

Aelodau'r Flwyddyn Bernard a Jennifer Thomas


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy