BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Dylan a Meinir Wythnos Cymraeg yn gyntaf
Gorffennaf 2007
Ydych chi'n cofio Wythnos Cymraeg yn Gyntaf Bwrdd yr laith Gymraeg yn dod i Ddinbych y llynedd?
Baneri, bunting, balŵns, a ffedogau i gyd yn oren, ac wrth gwrs pwy all anghofio ymweliad Glyn Wise ag Ysgol Twm o'r Nant, y Bore Goffi yn Neuadd y Dref a'r gystadleuaeth Ffenestr Siop i'r busnesau?

Wel, mae Menter laith Sir Ddinbych wedi llwyddo i gael yr ymgyrch arbennig hwn yn ôl i'r dref eto eleni. Bydd yr wythnos yn cychwyn ddydd Llun Medi 24ain a' n bwriad eleni yw gwella'r ymgyrch drwy gael mwy ohonoch ynghlwm neu yn gysylltiedig a'r wythnos.

Felly, beth yn union yw pwrpas yr ymgyrch?

Ydych chi erioed wedi mynd mewn i siop a gofyn am rywbeth yn Saesneg, neu wedi dechrau siarad â rhywun yn Saesneg ar y stryd, neu ar y ffôn ac wedyn wedi deall bod y ddau ohonoch yn gallu siarad Cymraeg?

Wel, prif bwrpas yr ymgyrch eleni yw annog defnyddwyr a darparwyr yr Iaith Gymraeg i ddefnyddio'r Gymraeg yn Gyntaf yn eu bywydau bob dydd ac yn enwedig y sector breifat megis siopau, a busnesau o bob math.

Un o uchafbwyntiau'r wythnos sydd gennym ar eich cyfer eleni yw darllediad byw o raglen radio Dylan a Meinir o Gaffi'r Pantri. Bydd Dylan a Meinir yma ar bnawn ddvdd lau Medi 27ain. felly galwch i mewn am baned ac efallai sgwrs ar Radio Cymru! Hefyd bydd BWS OREN y BBC a Bwrdd yr laith Gymraeg sef yr HYSBYS yn ymweld a ni ar ddydd Llun Medi 24ain. Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn agosach at y dyddiad.

Mae dau fis nes bydd yr ymgyrch ac rydym ar hyn o bryd yn edrych am wirfoddolwyr i'n cynorthwyo yn ystod yr wythnos. Oes gennych chi ychydig o amser ar eich dwylo? Neu, oes gennych chi syniadau ar sut y gallwn gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y sefyllfaoedd sydd wedi eu crybwyll uchod? Os oes, neu os gallwch ein cynorthwyo mewn unrhyw ffordd, neu yn gwybod am rywun a fyddai a diddordeb, cysylltwch â ni yma yn y Fenter ar 01745 812822 neu e-bostiwch: dylanjones@menteriaithdin bych.co.uk neu galwch mewn i'n swyddfa yng Nghanolfan laith Clwyd.

Hefyd, ewch i'n safle gwe ar www.mentrauiaith-gogledd.com.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy