BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SADWRN
19eg Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Rhai ar y daith Taith i Gopa'r Wyddfa
Gorffennaf 2005
Aeth dysgwyr Cymaeg, tiwtoriaid a ffrindiau i fyny'r Wyddfa ar Fehefin 14eg.
Aethom ni i Lanberis mewn bws ac i fyny'r Wyddfa ar y trên.

Tua deuddeg o'r gloch fe gwrddon ni â Robin Jones o'r Cymro yn yr orsaf drennau. Mi roddodd o docynnau i ni a hefyd bagiau efo'r Cymro, pen ysgrifennu a cylch goriadau efo enw'r Cymro arnynt.

Am un o'r gloch roedden ni ar y trên yn dringo i fyny'r mynydd ac roedd o'n brofiad gwych. Ar ben yr Wyddfa roedd y tywydd yn arw iawn. Roedd hi'n bwrw glaw, cymylog ac yn wyntog iawn, heb sôn am niwl trwchus.

Cerddodd rhai pobl ddewr i'r copa. Clywsom ni am lawer o hetiau merched yn chwythu i ffwrdd o'r hen gerbydau agored yn yr hen ddyddiau.Yn fuan wedyn chwythodd het Robin i ffwrdd ac roedd pawb yn chwerthin.

Ar droed y mynydd mi gawsom ni syrpreis. Daeth côr plant bach o Ysgol Llanberis yno i ganu i ni. Canon nhw ddwy o ganeuon. Roedd y canu yn hyfryd.

Wedyn mi aethom ni dros y ffordd i westy Victoria (Buddug) i gael pryd o fwyd. Gwrandawn ni ar ddau ŵr yn diolch i Robin o'r Cymro ac i Mair Spencer y trefnydd yn Ninbych. Am hanner awr wedi pump mi aethon ni yn ôl i Capel Curig a Betws-y-Coed.

Mwynhaodd pawb y daith, roedd y cwmni yn dda, y golygfeydd yn fendigedig a llawer o gyfle i ymarfer ein Cymraeg. Felly diolch yn fawr iawn i bawb.

Carolyn Deed
Popeth Cymraeg

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy