BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Rhai ar y daith Taith i Gopa'r Wyddfa
Gorffennaf 2005
Aeth dysgwyr Cymaeg, tiwtoriaid a ffrindiau i fyny'r Wyddfa ar Fehefin 14eg.
Aethom ni i Lanberis mewn bws ac i fyny'r Wyddfa ar y trên.

Tua deuddeg o'r gloch fe gwrddon ni â Robin Jones o'r Cymro yn yr orsaf drennau. Mi roddodd o docynnau i ni a hefyd bagiau efo'r Cymro, pen ysgrifennu a cylch goriadau efo enw'r Cymro arnynt.

Am un o'r gloch roedden ni ar y trên yn dringo i fyny'r mynydd ac roedd o'n brofiad gwych. Ar ben yr Wyddfa roedd y tywydd yn arw iawn. Roedd hi'n bwrw glaw, cymylog ac yn wyntog iawn, heb sôn am niwl trwchus.

Cerddodd rhai pobl ddewr i'r copa. Clywsom ni am lawer o hetiau merched yn chwythu i ffwrdd o'r hen gerbydau agored yn yr hen ddyddiau.Yn fuan wedyn chwythodd het Robin i ffwrdd ac roedd pawb yn chwerthin.

Ar droed y mynydd mi gawsom ni syrpreis. Daeth côr plant bach o Ysgol Llanberis yno i ganu i ni. Canon nhw ddwy o ganeuon. Roedd y canu yn hyfryd.

Wedyn mi aethom ni dros y ffordd i westy Victoria (Buddug) i gael pryd o fwyd. Gwrandawn ni ar ddau ŵr yn diolch i Robin o'r Cymro ac i Mair Spencer y trefnydd yn Ninbych. Am hanner awr wedi pump mi aethon ni yn ôl i Capel Curig a Betws-y-Coed.

Mwynhaodd pawb y daith, roedd y cwmni yn dda, y golygfeydd yn fendigedig a llawer o gyfle i ymarfer ein Cymraeg. Felly diolch yn fawr iawn i bawb.

Carolyn Deed
Popeth Cymraeg


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy