BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Aelodau o'r côr Brian y Brics
Chwefror 2010
Ym mis Mai 2008 daeth Côr o Watoto, Uganda, i ganu mewn cyngerdd yn Ysgol y Parc, Dinbych.

Plant amddifad oedd aelodau'r côr, wedi colli rhiant neu rieni i'r clefyd AIDS neu o ganlyniad i ryfel.

Fe wnaeth y cyngerdd gymaint o argraff ar un o'r gynulleidfa, Brian Thomas, fel iddo benderfynu yn y fan a'r lle ei fod am gefnogi Elusen Watoto, sef elusen Gristnogol sy'n rhedeg 'pentref' sy'n cynnig lloches i'r plant mwyaf difreintiedig ac anghenus.

Nod yr elusen yw gosod y plant mewn awyrgylch "deuluol" yn hytrach na mewn cartref neu sefydliad anferth ac amhersonol.

Gan fod Brian yn Lywydd Clwb Rotari Dinbych yn ystod y flwyddyn honno, sicrhaodd gytundeb Pwyllgor Rhyngwladol ei Glwb i ariannu adeiladu tŷ yn Watoto i wyth plentyn a chyflogi "Mam" i ofalu am y plant. Cost y fenter yw £16,000.

Mae'r Rotari ac Ysgol y Parc eisoes wedi cydweithio i gefnogi gwahanol brosiectau yn Affrica - sicrhau cyflenwad dŵr i bentref, dodrefnu a chyfarparu ysgol a darparu llyfrau a storfa ddŵr i ysgol arall.

Erbyn hyn mae bron i £11,000 wedi ei gasglu ac mae sawl i gweithgaredd wedi ei drefnu yn ystod y misoedd nesaf i geisio codi'r £5,000 ychwanegol sydd ei angen.

Mae'r holl arian wedi ei gasglu yn nhref Dinbych a'r cyffiniau, a'r bwriad yw casglu'r arian i gyd o fewn yr ardal a rhoi enw sy'n gysylltiedig a thref Dinbych i'r tŷ newydd.

Mae'n bosib i unigolion neu grwpiau brynu bricsen neu frics am £5 yr un i helpu adeiladu'r tŷ, a bydd y sawl sy'n gwneud hyn yn derbyn tystysgrif unigryw i gydnabod y rhodd. Mae angen gwerthu 3,200 0 frics!

Mae Brian hefyd yn fodlon ymweld â chymdeithasau lleol i siarad am y fenter.

Mae Brian wedi sicrhau fod pob ceiniog yn mynd i'r elusen gan fod dim costau gweinyddol.

Mae'n ddyledus i gwmnïau lleol fel Ceir Clwydian, White heads Blind Solutions a The Energy Co UK Ltd am roi canran o'u helw dros gyfnod o flwyddyn i'r elusen, i Lock Stock am gynllunio ac argraffu'r deunydd cyhoeddusrwydd ac i Wasg Helygain am argraffu'r tystysgrifau.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy