BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Gwenfai Griffiths gyda'r cwilt buddugol
Chwefor 2005
Roedd tiwtor yng Ngholeg Cymunedol Dinbych yn dathlu'n ddiweddar pan enillodd wobr mewn seremoni gwiltio glodfawr yn Houston, Tecsas.
Enillodd Gwenfai Griffiths o Abergele, sy'n dysgu'r cwrs Clytwaith a Chwiltio yn y Coleg, ail wobr yn y categori Arosgo Traddodiadol.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i gwiltwyr o bob cwr o'r Byd a Chymdeithas Ryngwladol y Cwiltwyr sy'n ei chynnal. Teithiodd Gwenfai i Tecsas ar ddechrau mis Tachwedd i fynd i'r seremoni a derbyn ei gwobr, a ddyfarnwyd o blith oddeutu 800 o gwiltiau.

Daeth Gwenfai a'r cwilt buddugol yn ôl i Gymru, ond cafodd ei anfon yn syth i Tokyo, Japan, ar gyfer cystadleuaeth i genedlaethol bwysig arall. Unwaith eto, roedd y cwilt yn llwyddiannus ac enillodd y Wobr Arian. Derbyniodd Gwenfai wobr o 100,000 yen. Yn dilyn y llwyddiant yma, bydd y cwilt wedi'i arddangos yn Tokyo ac o amgylch Tokyo hyd fis Ebrill 2006 o leiaf.

Meddai Pennaeth y Coleg, Julia Hughes, "Rydym wrth ein boddau gyda llwyddiant Gwenfai a hoffem ei llongyfarch ar ei llwyddiant".

Gall unrhyw un sydd eisiau ymuno a chwrs tebyg neu gyrsiau eraill yn y Coleg gael llyfryn am ddim ar gyfer cyrsiau Ionawr 05 gan Staff Coleg Cymunedol Dinbych ar 01745 812 812.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy