BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Andrew Lloyd Jones wrth ei waith fel arlunydd Arlunydd lleol dawnus
Arddangosfa o waith Andrew Lloyd Jones yn Llyfrgell Dinbych gan Medwyn Jones.

Nos Sadwrn, Ionawr l0ed cefais wahoddiad i agoriad arddangosfa o waith arlunydd lleol, Andrew Lloyd Jones, a braint oedd cael bod yno, nid yn unig am ei fod yn perthyn, ond i weld casgliad amrywiol o waith yr arlunydd talentog yma.

Nid yn unig fod yna amrywiaeth yn nhestunau'r darluniau ond hefyd y ffaith ei fod wedi defnyddio gwahanol gyfryngau fel dyfrlliw, pastel, pen ag inc ac olew ar gynfas.

Fel y dywedais eisoes, hogyn lleol yw Andrew, mab i Ken a Beryl Jones, Bryn Gwenallt, Ffordd y Rhyl. Cafodd ei addysg yn Ysgol Frongoch, Ysgol Uwchradd Dinbych ac yna cwrs HND pedair blynedd yng Ngholeg Dylunio Wrecsam. Yna aeth i Lundain gyda'i gyfeillion am flwyddyn. Yno cafodd asiant darluniau a gwaith gyda chylchgronau.

Dychwelodd i Ogledd Cymru lle bu yn gweithio ar ei liwt ei hun fel darlunydd am ddeng mlynedd (yn ystod y cyfnod yma bu yn ddiffoddwr tan rhan amser yn Ninbych). Penderfynodd deithio'r byd am flwyddyn a dychwelodd i weithio i'r Chester Chronicle yn 1993 ond parhaodd hefyd i weithio ar ei liwt ei hun yn dylunio cloriau llyfrau a gwaith comisiwn.

Hyd heddiw mae yn dal i weithio i grwp papurau Trinity Mirror North Wales yng Nghyffordd Llandudno, ond bellach wedi rhoi i fyny y gwaith darlunio ac yn canolbwyntio ar waith arddangos a chomisiynau.

Mae bellach wedi ymgartrefu yn Llannefydd gyda'i wraig Nicky (sydd yn gweithio fel Darlithydd Nyrsio Hyn yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru yn Wrecsam) a'u dau fab, Louis sydd yn 5 oed a Harley 3 oed. Cefais gyfle i gael sgwrs gyda Andrew am ei waith.

Dywedodd ei fod yn mwynhau paentio ffigurol a cheisio dal fflach a hanfod y person, ac er mwyn gwneud hynny mae'n rhaid astudio'r person yn fanwl. Mae yn mwynhau yn bennaf defnyddio pastel, yn enwedig teimlad y defnydd, sydd yn rhoddi'r ddawn iddo ddal y sefyllfa yn gyflym. Roedd defnyddio gwahanol ddulliau yn gwneud y darluniau yn fwy diddorol i'r gwylwyr. Mae wrth ei fodd yn paentio ardaloedd y mae wedi ymweld a hwy ac yn eu caru.

Yr arddangosfa bresennol yw yr ail un iddo a'r un pennaf. Roedd wrth ei fodd o fod wedi cael y cyfle i arddangos yn ei dref enedigol. Cymerodd un mis ar ddeg i baratoi a daeth y cyfan at ei gilydd yn y pedwar mis a hanner olaf. Cafodd gymaint o bleser o fynd i'w stiwdio a chyfaddefodd mai hwn oedd y profiad mwyaf artistig oedd wedi ei gael ers blynyddoedd.

Bwriad Andrew yn y dyfodol ydi arbrofi gyda gwahanol gyfryngau, llai o waith ffigurol a mwy o dirluniau. Ei fwriad yw creu arddull arbennig a fydd yn cael ei adnabod fel gwaith Andrew Lloyd Jones.

Mae'r arddangosfa ymlaen tan y 14eg o Chwefror - cymerwch y cyfle i'w gweld.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy