BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
25ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bigwn
Andrew Lloyd Jones wrth ei waith fel arlunydd Arlunydd lleol dawnus
Arddangosfa o waith Andrew Lloyd Jones yn Llyfrgell Dinbych gan Medwyn Jones.

Nos Sadwrn, Ionawr l0ed cefais wahoddiad i agoriad arddangosfa o waith arlunydd lleol, Andrew Lloyd Jones, a braint oedd cael bod yno, nid yn unig am ei fod yn perthyn, ond i weld casgliad amrywiol o waith yr arlunydd talentog yma.

Nid yn unig fod yna amrywiaeth yn nhestunau'r darluniau ond hefyd y ffaith ei fod wedi defnyddio gwahanol gyfryngau fel dyfrlliw, pastel, pen ag inc ac olew ar gynfas.

Fel y dywedais eisoes, hogyn lleol yw Andrew, mab i Ken a Beryl Jones, Bryn Gwenallt, Ffordd y Rhyl. Cafodd ei addysg yn Ysgol Frongoch, Ysgol Uwchradd Dinbych ac yna cwrs HND pedair blynedd yng Ngholeg Dylunio Wrecsam. Yna aeth i Lundain gyda'i gyfeillion am flwyddyn. Yno cafodd asiant darluniau a gwaith gyda chylchgronau.

Dychwelodd i Ogledd Cymru lle bu yn gweithio ar ei liwt ei hun fel darlunydd am ddeng mlynedd (yn ystod y cyfnod yma bu yn ddiffoddwr tan rhan amser yn Ninbych). Penderfynodd deithio'r byd am flwyddyn a dychwelodd i weithio i'r Chester Chronicle yn 1993 ond parhaodd hefyd i weithio ar ei liwt ei hun yn dylunio cloriau llyfrau a gwaith comisiwn.

Hyd heddiw mae yn dal i weithio i grwp papurau Trinity Mirror North Wales yng Nghyffordd Llandudno, ond bellach wedi rhoi i fyny y gwaith darlunio ac yn canolbwyntio ar waith arddangos a chomisiynau.

Mae bellach wedi ymgartrefu yn Llannefydd gyda'i wraig Nicky (sydd yn gweithio fel Darlithydd Nyrsio Hyn yn Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru yn Wrecsam) a'u dau fab, Louis sydd yn 5 oed a Harley 3 oed. Cefais gyfle i gael sgwrs gyda Andrew am ei waith.

Dywedodd ei fod yn mwynhau paentio ffigurol a cheisio dal fflach a hanfod y person, ac er mwyn gwneud hynny mae'n rhaid astudio'r person yn fanwl. Mae yn mwynhau yn bennaf defnyddio pastel, yn enwedig teimlad y defnydd, sydd yn rhoddi'r ddawn iddo ddal y sefyllfa yn gyflym. Roedd defnyddio gwahanol ddulliau yn gwneud y darluniau yn fwy diddorol i'r gwylwyr. Mae wrth ei fodd yn paentio ardaloedd y mae wedi ymweld a hwy ac yn eu caru.

Yr arddangosfa bresennol yw yr ail un iddo a'r un pennaf. Roedd wrth ei fodd o fod wedi cael y cyfle i arddangos yn ei dref enedigol. Cymerodd un mis ar ddeg i baratoi a daeth y cyfan at ei gilydd yn y pedwar mis a hanner olaf. Cafodd gymaint o bleser o fynd i'w stiwdio a chyfaddefodd mai hwn oedd y profiad mwyaf artistig oedd wedi ei gael ers blynyddoedd.

Bwriad Andrew yn y dyfodol ydi arbrofi gyda gwahanol gyfryngau, llai o waith ffigurol a mwy o dirluniau. Ei fwriad yw creu arddull arbennig a fydd yn cael ei adnabod fel gwaith Andrew Lloyd Jones.

Mae'r arddangosfa ymlaen tan y 14eg o Chwefror - cymerwch y cyfle i'w gweld.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy