BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Teleri Siân Bywyd y cerddor
Tachwedd 2004
Teleri Siân a'i bywyd fel cerddor ifanc profesiynol.
Er nad wyf yn cofio fy mywyd heb y piano, wedi dechrau gwersi gyda Dad (David Roberts) yn dair mlwydd oed ac wedi perfformio am y tro cyntaf yn bedair, rhan fechan iawn a chwaraeodd y piano tra roeddwn yn tyfu i fyny yn Llandegla.

Roedd fy ngwersi yn rheolaidd ac yn ddisgybledig, ond i mi roedd llawer o bethau yn bwysicach na'r piano. Wrth wylio unawdydd piano enwog mewn cyngerdd gyda cherddorfa ym Manceinion pan oeddwn yn saith mlwydd oed penderfynais mal dyna'r yrfa i mi, ac yn ddeuddeg mlwydd oed roeddwn yn dal yn benderfynol ac yn barod i weithio mor galed ag yr oedd angen.

Erbyn 1994, yn un ar bymtheg oed, roeddwn wedi ennill nifer o gystadleuthau lleol, wedi ennill ddwy waith ar yr unawd piano yn Eisteddfod yr Urdd ac wedi ennill dau Ruban Glas Offerynnol yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Roeddwn yn teithio i Fanceinion bob dydd Sadwrn am ddiwrnod llawn o wersi yn adran iau Coleg Cerdd Frenhinol y Gogledd ac yn brysur yn perfformio recitals yng Nghymru ac ar draws gogledd orllewin Lloegr: Caer, Leeds a Southport er enghraifft.

Ar y pryd roeddwn hefyd yn dechrau dysgu mor ddiddorol yw bywyd fel pianydd: darganfod ar ganol darn nad oedd digon o nodau ar biano, pedal yn disgyn i ffwrdd ar ganol perfformiad a gorfod ceisio trwsio piano gyda WD40 hanner awr cyn dechrau cyngerdd!

Ym 1995 enillais ysgoloriaeth i deithio i America i berfformio Consierto Grieg yn A leiaf gyda cherddorfa yng Ngholorado, ac yma y dysgais am y tro cyntaf mor anodd yw ceisio perfformio gyda jet lag - yn ffodus dim ond yn yr ymarfer cyn y cyngerdd y tro hwn! Ymhen blwyddyn arall fe'm penodwyd yn llysgennad artistig rhyngwladol gan y gymdeithas 'People To People International', ac o ganlyniad cefais y cyfle i deithio i Hong Kong i berfformio mewn cynhadledd ryngwladol, lle bu imi gyfarfod yr Archesgob Tutu.

Erbyn hyn roeddwn yn fyfyriwr llawn amser yng Ngholeg Cerdd Manceinion ac yn cymeryd mantais o'r cyfle i ymarfer drwy'r dydd bob dydd, (rhwng pump ac wyth awr). Roeddwn hefyd yn brysur yn perfformio nifer o gonsiertos gan gynnwys Shostakovitch, Rhapsody in Blue, Rhapsody ar Thema gan Paganini a.y.b., yn dal ati i baratoi ar gyfer nifer o recitals llawn ac yn mwynhau perfformio yn enwedig Seithfed Sonata Prokofiev a Ballades a Sherzos Chopin.

Erbyn imi raddio ar ddiwedd pedair blynedd yn y Coleg sylweddolais nad oeddwn wedi cael y cyfle i ddatblygu'r gwaith academaidd yr roeddwn wedi dechrau yn Ysgolion Pentrecelyn a Brynhyfryd, ac felly penderfynais gario ymlaen yn astudio Ffrangeg ac Eidaleg ym Mhrifysgol Manceinion.

Wedi sylweddoli mai amhosib fyddai astudio ar gyfer gradd academaidd a dal ati i baratoi ar gyfer cyngherddau penderfynais beidio perfformio am ddwy flynedd er mwyn gorffen fy ngradd yn llwyddiannus, ond wedi graddio gydag MA ym mis Gorffennaf eleni dechreuais ymarfer yn gyson a bu imi berfformio unwaith eto, am y tro cyntaf, yn Ysgol Brynhyfryd, mewn cyngerdd i ddathlu'r piano newydd hyfryd.

Ar hyn o bryd rwyf yn paratoi Consierto gyntaf Tckaikovsky ar gyfer cyngerdd gyda cherddorfa yn Ne Cymru, yn paratoi ar gyfer recitals unwaith eto ac yn mwynhau byw'r dymuniad a gefais yn saith mlwydd oed.

Teleri Siân


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy