BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Parc 'Loggerheads' yn yr eira Taith gerdded 'Loggerheads'
Ar ôl yr holl loddesta dros yr Ŵyl, dyma daith gerdded fer i ystwytho'r corff!

Taith rhyw 2-3 filltir. Tua awr a hanner (dibynnu ar eich cyflymdra!)

1. Parcio ym maes parcio y Ganolfan (bydd angen talu). Cerdded yn ôl i ffordd Rhuthun.

2. Troi i'r dde gan gymeryd y Llwybr Ceffyl (ar draws i Texaco) a thros y bont. Mae ychydig o dynnu i fyny ar y dechrau. Ymlaen hyd y dewch at...

3. Ffermdy ar y dde - trowch i'r chwith. Ac i fyny y ffordd drol hyd y dowch at...

4. Lwybr yn mynd at giat yn eich gwynebu (cyn i'r ffordd wyro i'r dde) a cherdded i fyny hyd ochr y coed at...

5. Gamfa Aberduna. Trowch i'r chwith (arwyddbost Cadole) ac i lawr llwybr caled rhwng dwy ffens gyfochrog a'r llwybr y daethoch i fyny gan wyro i'r dde hyd y dowch at...

6. Giat bren (mae set yma os oes gennych awydd ysbaid!) gan gerdded ymlaen ar hyd y cae yn ochr y ffens i gyfeiriad...

7. Ysgol Colomendy. Ewch ymlaen yr ochr isaf i'r ysgol drwy giat ac i gyfeiriad giat arall ar y gwastad yn ymyl y ffordd.

8. Trowch i'r chwith ac ymlaen am ychydig ar hyd y ffordd a throi i'r dde cyn cyrraedd ty i lôn rhwng dwy wal garreg i gyfeiriad...

9. Camfa haearn ar bwys y coed. Ewch ymlaen hyd y dowch i...

10. Ffordd Wyddgrug gyda cholofn yn eich wynebu ochr arall i'r ffordd.

Mae dewis yma:

1. Cerdded i lawr y ffordd yn ôl i'r Maes Parcio

2. Croesi y ffordd i'r coed. Mae amryw lwybrau yn y coed ond os gwyrwch i'r chwith ger yr arwyddbost cyntaf fe ddowch i lwybr gyda stepiau llydan a chanllaw ond braidd yn serth (cymerwch ofal!), ddaw a chwi yn ôl i'r Ganolfan a'r Maes Parcio.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy