BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Truby Hollister-Jones Dyn ar genhadaeth
Medi 2009
Ymwelydd diweddar â Chymru o Seland Newydd oedd Truby Hollister-Jones.

Fe ymadawodd ei rieni am Seland Newydd yn ôl ym 1926 o fferm Pant-y-gynnau, Bryn Saith Marchog gyda thri o blant. Fe anwyd tri o blant pellach ar ôl cyrraedd Seland Newydd ac mae o'n un ohonyn nhw. Beth sy'n arbennig o ddiddorol yw ei fod dal yn rhyfeddol o rugl yn yr iaith Gymraeg ac wedi ymddangos ar raglen Dai Jones - 'Ai Cymro neu Kiwi?' - ac mae ganddo 'Corwen' fel rhif gofrestru ar ei gar.

Ar un ymweliad cynharach yn y flwyddyn 2004 fe wnaeth o ddarganfod enw ei dad wedi ei gerfio yn nrws y stabl ym Mhant-y-gynnau, a oedd yn dweud CHJ 1911. Roedd yn un ar hugain oed ar y pryd.

Ar yr achlysur yma roedd am dynnu y panel o'r drws a mynd ag o'n ôl i Seland Newydd fel cofeb gyda chaniatâd y teulu Griffiths sydd bellach biau'r fferm. Fe wnaethpwyd hyn ac mae o mor ddiolchgar.

Mae o hefyd yn ddiolchgar iawn i Rhys Lloyd sy'n gweithio yn yr Efail ym Mryn Saith Marchog am dynnu y panel, ac hefyd i siop Step Toes yn Rhuthun a drefnodd fframio'r panel.

Bu ei genhadaeth yn llwyddiannus, ac wedi gwneud ei waith fe ddychwelodd i Seland Newydd efo'r panel.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy