BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Anne Roberts, aelod o Gyngor y Brifysgol yn cyflwyno Hafina ar Orffennaf 12. Hafina yn Gymrawd er Anrhydedd
Medi 2005
Mae Hafina Clwyd yn awdur a newyddiadurwraig, ei herthyglau weithiau'n bigog ac weithiau'n herian ond mae yna neges bob amser, a daw ei hiwmor glan drwodd.
Ganwyd Hafina yn yr hen Sir Feirionnydd, a derbyniodd ei haddysg yng Ngwyddelwern, Ysgol Ramadeg y Merched, Y Bala, ac Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun, cyn dod yn fyfyriwr yng Ngholeg y Normal.

Yna i Lundain i ddysgu - mewn ysgolion oedd yn eithaf her i athrawes ifanc. Bu'n Arweinydd Aelwyd yr Urdd yno ar gyfnod byrlymus ym mywyd Cymry Llundain.

'Roedd yn aelod gweithgar o Bwyllgor y Clwb Llyfrau Cymraeg - Clwb wnaeth gymaint i hyrwyddo cyhoeddi llyfrau Cymraeg, ac a arweiniodd at sefydlu Y Cyngor Llyfrau. Bu hefyd yn aelod o Gyngor Anrhydeddus Gymdeithas y Cymrodorion, ac mae bellach yn un o'r Is-Lywyddion.

Dychwelodd Hafina, a'i diweddar wr Cliff, yn ôl i Gymru ym 1979 i fyw yn Rhuthun, a thros y blynyddoedd cyfrannodd yn hael o'i hamser i'r rhan yna o Ddyffryn Clwyd. Bu'n olygydd Y Bedol, papur bro Rhuthun a'r cylch, ac fe geir ganddi hanes ac achau pobl yr ardal yn ymron bob rhifyn. Mae'n aelod a chyn Gadeirydd Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych, yn un o sefydlwyr Cymdeithas Hanes Teuluoedd Clwyd, ac ysgrifennydd Grwp Hanes Lleol Rhuthun.

Mae'n aelod o Gyngor Tref Rhuthun ac o bwyllgor Cymdeithas Ddinesig y dref. Bu'n anfon 'Llythyr Llundain' yn wythnosol i'r Faner a gwyr llawer ohonom am ei llwyddiant fel Is-olygydd a Golygydd Y Faner, hynny ar amser hynod anodd yn hanes y papur.

Mae ganddi golofn wythnosol yn Western Mail , un yn y Cymro yn adolygu rhaglenni radio a theledu ac mae'n cyfrannu'n gyson i gylchgronau fel Yr Enfys, Y Wawr a Hel Achau, ac erthyglau Drafodion Cymdeithas Hanes Sir Ddinbych ac i rai Cymdeithas Hanes Meirionnydd.

Bu Hafina'n weithgar hefo'r Eisteddfod Genedlaethol ac fe dderbyniwyd i Wisg Wen yr Orsedd er Anrhydedd ym 1992, a bu beirniadu yng nghystadleuaeth Fedal Rhyddiaith ym 1997 a 2000. Cyhoeddodd naw cyfrol, a dywed fod rhagor i ddod!

Yn ogystal, eleni yr oedd yn un o feirniaid 'Llyfr y Flwyddyn'. Daeth Coleg y Normal yn rhan allweddol o Brifysgol Cymru Bangor ym 1996 - a theilwng yw cyfarch heddiw un o'i gyn-fyfyrwyr sydd wedi cyflawni cymaint er budd y diwylliant Cymreig chyfrannu cymaint i fro Dyffryn Clwyd.

Barchus Is-Ganghellor - cyflwyni i Ti Hafina Clwyd yn Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Cymru Bangor.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy