BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Pafiliwn Corwen Pafiliwn Corwen
Mai 2010
Y newyddion diweddara' am Bafiliwn Corwen wedi cyfarfod cyhoeddus mis diwetha'.

Cafodd trigolion Edeyrnion y cyfle i gyfarfod â swyddogion a chynghorwyr Sir Ddinbych nos Iau, Ebrill 8, ynglyn â phenderfyniad y Cyngor i gau'r Pafiliwn yn barhaol.

Yn cadeirio'r cyfarfod oedd Huw Jones, Cynghorydd Sir Corwen. Ar ran y Cyngor, esboniodd Tom Price, Swyddog Gwasanaethau Adeiladu'r Cyngor, i'r gynulleidfa luosog oedd wedi dod i ddangos eu cefnogaeth i'r Pafiliwn, y rhesymau pam bu'n rhaid ei gau. Roedd cyfle i bobl ofyn cwestiynau iddo ef a Jamie Groves, Pennaeth Gwasanaethau Hamdden y Sir.

Cyfeiriodd sawl un at y diffyg gwaith angenrheidiol ar y Pafiliwn dros y blynyddoedd, ac yn wir y diffyg diddordeb yng Nghorwen a'r ardal yn gyffredinol gan y Cyngor Sir. Roedd Hugh Evans, Arweinydd y Cyngor, ynghyd â'r swyddogion eraill, yn cydnabod nad oedd digon wedi cael ei wneud gan y Sir i edrych ar ôl yr adeilad. Trafodwyd y ffordd ymlaen ynglyn â'r Pafiliwn, gyda Siân Parry o Fforwm Pafiliwn Corwen yn siarad ar ran yr aelodau. Pwysleisiodd mai ar gyfer cynnal gweithgareddau diwylliannol y prynwyd yr adeilad yn wreiddiol, a diwylliant Cymreig yn bennaf, ac y dylid cofio hynny wrth gynllunio am y dyfodol.

Cyflwynwyd cynllun gan Esmor Davies, un o aelodau'r Fforwm, oedd yn cynnwys ail-adeiladu'r Pafiliwn i'w faint gwreiddiol, gan ddefnyddio rhai o ddeunyddiau gwreiddiol y Pafiliwn fel y llwyfan, sydd mewn cyflwr da iawn. Pasiwyd gan y cyhoedd oedd yn bresennol y dylid edrych ymhellach ar y cynllun yma.

Penderfynwyd cynnal cyfarfod eto o fewn y mis i drafod ymhellach, ynghyd â'r syniad a gafwyd o'r llawr ynglyn â chysylltu â swyddogion yr unig Bafiliwn arall yng Nghymru, sef Pafiliwn Pontrhydfendigaid. Byddai'n fuddiol clywed ganddynt sut y bu iddynt fynd ati i gael grantiau er mwyn ail ddatblygu'r Pafiliwn a agorwyd o'r newydd yn 2006.

Os oes unrhyw un nad oedd yn bresennol yn y cyfarfod ar Ebrill 8 ac yn dymuno dod i'r cyfarfod nesaf, dylid cysylltu â Huw Jones, ein Cynghorydd Sir.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy