BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Rheithir Michael Williams a'r Warden Helen Jenkin Jones gyda gosodiadau hardd wrth fynedfa'r Eglwys Gŵyl flodau
Gorffennaf/Awst 2007
Croesawyd nifer fawr o ymwelwyr i Eglwys Sant Dyfnog, Llanrhaeadr yn ystod penwythnos Mehefin 8 -11, i Ŵyl Flodau dathlu'r haf.
Roedd yr Eglwys wedi'i addurno yn hynod o gelfydd a hardd yn dilyn y thema 'Emynau a Thonau', a'r holl osodiadau, stondinau, y croeso allan yn yr heulwen, a'r cyfle i sgwrsio dros 'baned yn ychwanegu at yr awyrgyleh braf.

Ar y nos Wener, eynhaliwyd Cyngerdd ardderchog i ddathlu'r ŵyl. Roedd y gynulleidta niferus yn hael iawn eu clod i gyfraniadau'r holl artisitiaid, sef, Meirion Wyn Jones, Kate Griffiths, Phil a'r Monics, Manon a Lleuwen, Holly Blomfield, Beti Wyn Evans, Janet Kenyon Thompson, Elisabeth Hughes, Hedd ap Emlyn a Matthew Dennyson .

Mynegodd y Ficer Michael Williams ei werthfawrogiad i bawb gyfrannodd tuag at lwyddiant yr Ŵyl, yn gymdeithasol ac yn ariannol.

Y bwriad yw codi cyfleusterau cyhoeddus ar gyfer ymwelwyr.


[an error occurred while processing this directive] 0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy