BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
24ain Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Bedol
Eglwys Llangar Ceidwad y Llan
Mehefin 2010
Geraint Jones, Ceidwad Eglwys Llangar, yn rhoi hanes yr eglwys i bapur bro'r Bedol.
Tref Rhuthun
Hanes
Hanes tref Rhuthun a'r cyffiniau
Cloc Rhuthun
Lluniau o'r dref
Oriel o luniau o dref Rhuthun.
Hen garchar
Gwefan tref Rhuthun
Newyddion o Ruthun, lluniau a chyfle i chi ddweud beth sy'n arbennig am y dref.
 Pafiliwn Corwen
 Profiad arbennig yn yr Eidal
 Dyddiadur Ladis Llangollen
 Y degawd cyntaf
 Taith gerdded 'Loggerheads'
 Dawn arlunydd anifeiliaid
 Beison y Rhug
 Dyn ar genhadaeth
 Camp y ganolfan grefft
 Cofio Tom Pryce

Croeso
Croeso i safle papur bro Y Bedol. Mae ardal y papur yn cynnwys trefi Rhuthun a Chorwen a nifer o bentrefi gwledig, y mwyafrif yn gorwedd yn nghysgod bryniau Clwyd. Mae'n ardal eang sydd yn ymestyn o Landyrnog a Llangwyfan yn y gogledd i Gorwen a Cherrigydrudion yn y de.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy