BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Keith Redfern Humphreys Keith Redfern Humphreys
Tachwedd 2009
Papur Fama fu'n holi Cadeirydd Gŵyl Fama.

Ydych chi wedi byw yn unrhyw le heblaw am ardal Papur Fama?
Do! Dw i'n dod o Dreffynnon yn wreiddiol, ond bues i'n byw yn Llandudno am 30 mlynedd ble'r oeddwn yn gweithio i'r heddlu fel Pennaeth Rhanbarthol dros Ynys Môn a Gwynedd.

Beth yw eich hoff beth am ardal Papur Fama?
Bryniau Clwyd a'r pentrefi bach e.e. Cilcain ble dw i'n byw rwan ers tair blynedd. Ac mae fy nhŷ hefyd yn hyfryd, gyda golygfa arbennig o gefn gwlad Cymru.

Petaech yn cael byw yn rhywle arall ble fuasai hynny?
Ar ôl treulio ychydig o amser yno ar wyliau i ddechrau, baswn i wrth fy modd yn byw yn Awstralia neu Seland Newydd gan fod y tywydd yn well yno ac mae pobl Awstralia yn gyfeillgar iawn. Fyddwn i ddim yn symud gan y byddwn i'n colli'r bywyd Gymraeg ormod...ond pwy a wyr!!

Beth ydych yn ei fwynhau fwyaf am eich gwaith fel Cadeirydd Gŵyl Fama?
Y ffaith fy mod i'n medru tynnu gymaint o bobl wahanol at ei gilydd i gynnal gŵyl sy'n para dros wythnos. A dw i'n gwerthfawrogi'r cyfle i ddod â diwylliant yn ôl i'n cymunedau, ac i'w gryfhau.

Beth yw apêl Gŵyl Fama?
Mae hi'n ŵyl ddwyieithog ac yn gyfle i ddod ag adloniant Cymraeg a Saesneg at ei gilydd i'r unlle. Bydd amrywiaeth yr ŵyl yn apelio at bobl o bob oedran a chefndir, e.e. noson farddoniaeth gyda Les Barker ac Ifor ap Glyn, Pentref Pobl Ifanc, arddangosfa gelf, noson werin, noson o adloniant gyda Gwyneth Glyn a llawer mwy hefyd.

Beth yw'r pleser/ofnau o fod yn gysylltiedig â'r ŵyl?
Y pleser yw bod yr ŵyl yn cynnig adloniant o safon uchel iawn i ni'r trigolion lleol, gan ddefnyddio llawer o dalentau lleol yn ogystal â thalentau o bell. Yr ofnau o drefnu rhywbeth fel hyn yw beth os na fyddwn yn llwyddiannus hefo cyhoeddusrwydd ac na fydd neb yn dod! Ond trwy lwc, rydym wedi derbyn cefnogaeth pobl o bob cwr o'r sir dros y blynyddoedd.

Beth oedd y digwyddiad celfyddydol gorau i chi fynd iddo'n ddiweddar a beth oedd eich argraffiadau?
Es i weld cynhyrchiad Theatr Clwyd o ddrama Macbeth efo'r actor Owen Teale y llynedd. Roedd nifer o actorion Cymraeg ynddo, sy'n dangos pa mor abl yw Cymry Cymraeg i weithio yn y Gymraeg a'r Saesneg fel ei gilydd. Hefyd, nes i wir fwynhau A Toy Epic gan Emyr Humphreys, eto yn Theatr Clwyd y llynedd.

Beth neu pwy sydd wedi dylanwadu fwyaf arnoch?
Y person cyntaf sy'n dod i fy meddwl yw fy nhad, y diweddar Ken Humphreys, achos fe roddodd arweiniad da i mi pan oeddwn i'n ifanc ac yn oedolyn. Fo sydd wedi fy nysgu i fod yn egniol i ddyfalbarhau fel gyda Gŵyl Fama rwan ac yn ystod fy ngyrfa gyda'r heddlu.

Petaech yn cael diwrnod cyfan i chi eich hun i wneud yn union fel y mynnech, beth fyddech yn ei wneud?
Ar ddiwrnod i ffwrdd, baswn i'n seiclo dros fryniau Clwyd, cael pryd o fwyd gyda Margaret fy ngwraig a ffrindiau agos gyda photel o win coch da.

Llongyfarchiadau i'r trefnwyr am drefn Gŵyl Fama lwyddiannus iawn eto eleni, gan Bapur Fama.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy