BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

SUL
13eg Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Danny Coulston, rheolwr y gwaith. Cam allweddol mewn buddsoddiad anferth
Dechreuodd un o'r cyfnodau mwya' allweddol mewn buddsoddiad o £54 miliwn gan Castle Cement yng ngogledd ddwyrain Cymru.
Ar ôl ei orffen, y gwaith yn Padeswood ger yr Wyddgrug fydd un o'r rhai mwyaf modern a glanaf yn y byd.

Cafodd dau graen anferth eu defnyddio i godi rhannau o odyn newydd i'w lle a, chyn bo hir, bydd tŵr y simnai, sy'n 110 metr o uchder, yn dechrau codi uwchlaw'r gwaith.

"Mae hon yn garreg filltir bwysig i'r cynllun," meddai rheolwr y prosiect yn Padeswood, Paul Russell. "Mae hwn yn amser cyffrous iawn."

Bydd yr un tŵr main yn cymryd lle'r ddwy hen simnai yn y gwaith presennol ac mae'n allweddol er mwyn sicrhau fod y broses gynhyrchu yn effeithiol a glân.

Tŵr uchel

"Yn amlwg, fe fydd y tŵr i'w weld yn glir," meddai rheolwr cyffredinol Padeswood, Danny Coulston.

"Ond mae angen yr uchder er mwyn gwneud gwell defnydd o ynni a lleihau'r nwyon sy'n cael eu gollwng i'r awyr.

"Dyma oedd un o'r prif bwyntiau trafod yn ystod y broses tair blynedd o gael caniatâd i'r datblygiad newydd. Mae wedi ei archwilio'n ofalus, a'i gymeradwyo gan bob corff perthnasol, o Gyngor Sir y Fflint i'r Cynulliad Cenedlaethol.

"Oherwydd yr odyn newydd ac uchder y tŵr, mae'n debyg mai'r broses o gynhyrchu sment yn Padeswood fydd y fwyaf effeithiol o'i bath yn y byd."

Cafodd cnewyllyn yr odyn newydd, sy'n 65 metr o hyd ac yn pwyso 420 tunnell, ei adeiladu yn un gornel o'r safle yn Padeswood ac yna'i symud mewn dau ddarn a'i godi ar waliau cynnal. Yr odyn fydd yn troi'r garreg galch yn sment crai.

Bu'n rhaid codi dau graen arbennig ar y safle i wneud gwaith - rhyngddyn nhw, maen nhw 'n gallu codi pwysau o gymaint â 1,800 tunnell.

"Mi gyrhaeddodd un ar gefn chwe lorri ac roedd angen craen mawr i'w roi at ei gilydd," meddai Paul Russell. "Ond unwaith yr oedd popeth yn ei le, dim ond tua deng munud yr oedd hi'n ei gymryd i godi darn. Roedd yn olygfa drawiadol."

Y contractwyr rhyngwladol Ainscough oedd yn gwneud y gwaith codi - mae ganddyn nhw ganolfan yng Nghilgwri ( Y Wirral). Bydd y ddau ddarn yn awr yn cael eu weldio yn ei gilydd a'r twr dur yn cael ei godi o amgylch yr odyn - bydd y tŵr yn cyrraedd ei uchder llawn erbyn mis Awst nesa.

"Ryden ni'n dal i fod ar amser er mwyn i'r odyn ddechrau gweithio yn gynnar yn 2005," meddai Danny Coulston.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy