BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Plant Llyfrau dwyieithog i blant Patagonia
Mehefin 2009
Mae teulu yn Yr Wyddgrug ymysg y rhai sy'n croesawu cyfres o lyfrau dwyieithog Cymraeg a Sbaeneg i blant.

Mae'n stori gyfarwydd y dyddiau hyn - dolen newydd arall yn cael ei chreu rhwng Cymru a'r wladfa Gymreig ym Mhatagonia. Mae'r diddordeb yn yr iaith ar gynnydd yno, a channoedd o Gymry yn teithio yno bob blwyddyn gan roi bywyd newydd i'r diwylliant Cymraeg ar y paith. Mae'r holl deithio yma i Dde America - ac i rannau o Ewrop Ladin - wedi cynyddu'r diddordeb sydd gan y Cymry mewn dysgu Sbaeneg yn ogystal, gyda nifer o ddosbarthiadau nos ar hyd a lled y wlad.

Mae'n arferol gweld cyhoeddiadau dwyieithog gan weisg Ewropeaidd, ac am y tro cyntaf bydd cyfres o straeon clasurol i blant yn cael eu cyhoeddi ym Gymraeg a Sbaeneg eleni. Drwy gydweithrediad Gwasg Carreg Gwalch a Gemser o Barcelona yng Nghatalwnia, cyhoeddir straeon y Tri Mochyn Bach, yr Hugan Fach Goch, Elen Benfelen a'r Tair Arth a Peter Pan mewn cyfres newydd - Cyfres Patagonia.

'Emily Huws, yr awdures o Gaeathro, ddaeth atom ni'n wreiddiol gyda'r cais,' meddai Myrddin ap Dafydd o Wasg Carreg Gwalch. 'Mae ganddi nith a nai sy'n cael eu magu ar aelwyd ddwyieithog, Cymraeg a Sbaeneg. Mae un o olygyddion y Wasg, Esyllt Nest o'r Ffôr, wedi priodi ac yn byw yn y Gaiman ac mae ganddyn nhwythau ddau o feibion - Mabon ac Idris. Roedd mentro ar gyfres fel hyn yn gam naturiol ac wrth ddechrau chwilio am bartner, mi fuom yn hynod o ffodus yn taro ar y cwmni hynaws yma o Gatalwnia sy'n cynnig gwaith celf ardderchog i'r llyfrau. Fydd yr ieithoedd ddim problem i fwynhad y plant a gall y rhieni ddewis eu hiaith eu hunain wrth ddarllen y stori. Mi fyddwn yn anfon pecyn am ddim i'r Wladfa ac felly bydd pob copi a brynir yma yng Nghymru yn noddi'r Gymraeg ym Mhatagonia."

Bu Emily Huws yn frwdfrydig ynglŷn â'r gyfres o'r dechrau un ac ar drothwy gweld eu cyhoeddi meddai wrth Papur Fama:

"Daeth geni Elin Margaret a Matthew Andreas, efeilliaid fy nai Richard Hogg a'i wraig Monica - sy'n dod o Golombia - â llawenydd mawr iawn i'n teulu ni. Maent yn flwydd a hanner oed erbyn hyn, yn mynd i Ti a Fi ac wedi dod i fyw i'r Wyddgrug er mwyn cael mynd i Ysgol Glanrafon pan fyddan nhw'n blant mawr.

Nhw oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer Cyfres Patagonia. Bydd mam (a nain Colombia pan ddaw draw am dro) yn darllen y stori yn Sbaeneg iddyn nhw a dad a taid (Charles Hogg) yn ei darllen yn Gymraeg.

Fel plant ym mhobman, mae Elin a Matthew wrth eu bodd yn cael stori. A dyma'r hen, hen storiau cyfarwydd, sicr eu hapel, mewn diwyg deniadol eithriadol ar eu cyfer nhw a holl blant Cymru a Phatagonia.

Teimlaf yn hynod o falch o hynny."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy