BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Llun o ŵyl Tegeingl 2008 Gŵyl Tegeingl 2010
Mawrth 2010
Edrych ymlaen at ŵyl Tegeingl 2010.

Ar ran Pwyllgor Gŵyl Werin Tegeingl dwi wrth fy modd i adael i ddarllenwyr Papur Fama wybod y bydd Gŵyl 2010 yn cael ei gynnal dros benwythnos yr 20fed-22ain o Awst. Rydym wrthi'n brysur yn cadarnhau'r lleoliad gyda Chlwb Rygbi'r Wyddgrug, a bron iawn â chwblhau'r rhestr artistiaid anhygoel ar gyfer y penwythnos.

Yn ddiweddar cawsom newyddion da iawn y byddai Cadwyn Clwyd yn noddi canran o gostau'r ŵyl trwy eu cynllun 'Dathliadau Diwylliannol', sy'n cael ei ariannu drwy'r Cynllun Datblygu Gwledig sydd yn cael ei gyllido drwy'r Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae hyn yn hwb sylweddol i'r ŵyl, ac yn rhoi sail gadarn i ni fentro i ehangu'r ŵyl i fod dros dridiau. Er hyn, a chan ein bod yn gobeithio tyfu ar lwyddiant Gŵyl 2008, bydd dal arnom angen mwy o nawdd i gyllido popeth, felly os oes gan un o ddarllenwyr Papur Fama pot o arian yn cuddio dan y gwely, neu'n gwybod am gwmni neu gymdeithas a fyddai'n hoffi noddi'r ŵyl, cysylltwch â ni ar info@tegeingl.com.

Ymysg yr artistiaid sydd wedi eu cadarnhau hyd yn hyn mae: Gwibdaith Hen Fran, Bob Delyn, Y Glerorfa, Hogie'r Berfeddwlad, Aled Lloyd Davies, Mabon a Les Barker o Gymru. Bydd cynrychiolaeth loel gan Barti'r Pentan, Dawnswyr Delyn, Clocswyr Garmon, Band Cambria a David Ruddle.

Bydd blas o dramor gan Keith Donnelly, Kerfuffle, Pete Morton o Loegr, Flossie Malaviele o Ffrainc, Frances O'Rourke a Brendan Fahy o Iwerddon, Janet Russell o'r Alban a Cloudstreet o Awstralia. Gwledd gerddorol gyda rhywbeth at ddant pawb!

Yn ogystal â pherfformiadau'r prif lwyfan, bydd y bandiau i gyd yn cynnal sesiynau a gweithdai o bob math. Bydd darlithoedd, stondinau, chwedlau ac adloniant o bob math i'r plantos. Bydd cyfleusterau gwersylla hefyd ar gael dros y penwythnos.

Byddwn yn dechrau recriwtio stiwardiaid yn fuan, ac yn edrych i gasglu enwau cwmniau lleol sy'n awyddus i ddod â stondinau i'r ŵyl. Mae croeso cynnes iawn i unrhyw drigolion lleol ymuno â'r pwyllgor gweithgar. Cysylltwch â fi, Rhian, ar info@tegeingl.com os hoffech mwy o wybodaeth. Er mwyn derbyn diweddariadau gan Wyl Tegeingl, gellir cofrestru i'r rhestr e-bostio oddi ar ein gwefan www.tegeingl.com neu trwy e-bostio diweddariad@tegeingl.com.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy