BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Cerddwyr ar lwybr newydd yn Yr Wyddgrug (llun gan Howard White) Llwybr newydd i'r Wyddgrug
Mai 2010
Dathlu agor llwybr newydd i gerddwyr yn Yr Wyddgrug.

Daeth llwyddiant ar ffurf llwybr newydd i'r Wyddgrug yn ddiweddar ar ôl misoedd o waith caled. Mae'r llwybr yn dilyn rhan o hen reilffordd o'r Wyddgrug i Ddinbych ac adnewyddwyd y llwybr yma a'i wneud yn rhwyddach i gerddwyr a'r anabl.

Arianwyd y fenter gan y 'Bovril Great Outdoors Revival'. Cynllun oedd hwn lle roedd y trigolion yn cael pleidleisio ar ba brosiectau, yn eu barn hwy, a ddylai elwa o swm o £100,000 i helpu i ddatblygu a gwella yr amgylchfyd yn y gymuned.

Enwebwyd y llwybr yma, fel un oedd yn haeddu rhan o'r arian at y gwaith gwerthfawr, gan Howard White, cadeirydd cangen Clwyd o Cerddwyr Cymru.

Dywedodd: "Rydym yn falch iawn o weld y llwybr yn cael ei agor i fyny i'r cyhoedd i gyd yn cynnwys rhai anabl a rhai yn defnyddio cadair olwyn. Mae'r llwybr rwan yn hawdd i'w gyrraedd, yn agos i ganol tref Yr Wyddgrug ac yn linc i'r llwybrau cyhoeddus eraill sy'n dilyn yr afon Alyn."

Cyn yr adnewyddiad 'roedd y llwybr wedi gor-dyfu â llwynni a chwyn. Roedd y gwaith yn cynnwys clirio, chwynnu, twtio llwynni, cael gwared o sbwriel a rhoi wyneb o gerrig mân i orchuddio balast y rheilffordd.

Rhed y llwybr ar hyd rhan o'r hen reilffordd rhwng Yr Wyddgrug a Dinbych. Esboniodd Howard y sefydlwyd y rheilffordd i'r Wyddgrug ac wedyn fe'i estynwyd at Ddinbych. Defnyddiwyd hefyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd i wasanaethu gweithfeydd arfau cyfrinachol Dyffryn Rhydymwyn. Cauwyd y rheilffordd i'r cyhoedd ym 1962 ond parhawyd i'w ddefnyddio i gludo nwyddau cyn belled â'r ffatri Synthite, sydd ar lôn Dinbych, tan 1984.

Gobaith Howard yw y gall mwy o'r rheilffordd gael ei ddatblygu, i'w ddefnyddio fel llwybrau cyhoeddus yn y dyfodol ond dywedodd: "Bydd angen trafodaeth hefo'r tirfeddianwyr. Y brosiect i'r dyfodol pellach fuasai agor llwybr drwy Dyffryn Wheeler. Mae yna lôn drwy'r dyffryn ond ar hyn o bryd 'does dim llwybr cyhoeddus a fuasai yn arwain a chysylltu gyda llwybrau cerdded eraill sydd yma yn yr ardal."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy