BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Pobl yn gwylio teledu 'Teledu i Bawb' yn cau ymgyrch
Mae'r grwp sydd wedi bod yn ymgyrchu dros hawliau gwylwyr teledu Sir y Fflint wedi penderfynu dod â'r ymgyrch i ben.

Sefydlwyd Teledu i Bawb ym mis Mawrth 1994 fel grwp trawsbleidiol i wella derbyniad teledu a radio yn Sir y Fflint. Ar y pryd roedd tua 18,000 o bobl yn Nelyn yn methu a derbyn Radio Cymru neu unrhyw sianel deledu o Gymru.

Mae Gareth Roberts yn egluro'r hanes,
"Ffurfiwyd pwyllgor efo'r 4 swyddog yn dod o blaid wahanol a mynychwyd cyfarfodydd cyhoeddus S4C a BBC Cymru i alw am gyfiawnder.

Ar ôl i aelod o'r pwyllgor ymuno â Chyngor Darlledu BBC Cymru symudodd pethau'n gyflymach ac ym mis Chwefror 1996 adeiladwyd nosglwyddyddion yn Nhreffynnon, Bagillt a'r Fflint i ddod â BBC Cymru ac S4C i filoedd o wylwyr newydd.

Daeth teledu digidol i helpu datrys y broblem o ambell bentre arall fel Ffynnongroyw oedd wedi methu â manteisio ar y trosglwyddyddion newydd ac ar ôl ymgyrchu eto ychwanegodd HTV a BBC Radio Cymru i'r system digidol.

Dau fis yn ôl daeth trosglwyddydd arall i ddod â Radio Cymru i'r ardal trwy'r system gyffredinol (ar gael mewn ceir a radio cyffredin) felly penderfynwyd cau yr ymgyrch. Felly, hoffwn ddiolch i'r pwyllgor a phawb sydd wedi ein cefnogi dros y blynyddoedd.

Oherwydd doedd y rhan fwya o swyddogion ddim yn hawlio treuliau roedd pres yn y banc. Penderfynwyd rhoi y pres (116.29) i achos diwylliannol arall yn yr ardal - Gŵyl Cadi Ha."

Yn derbyn y siec fel Cadeirydd Gwyl Cadi Ha dywedodd Chris Bailey, "Rydym yn ddiolchgar iawn i bwyllgor Teledu i Bawb am gefnogi ein Gwyl fel hyn.

Cynhelir Gŵyl Cadi Ha fel gŵyl ddawnsio dros benwythnos cyntaf mis Mai efo 250 o blant, oedolion o bob rhan o Gymru a thîm o Fflandrys yn dawnsio yn Stryd Fawr Treffynnon bore Sadwrn cyn i'r oedolion symud ymlaen i Abaty Dinas Basing a Chaerwys yn y p'nawn a Loggerheads ar ddydd Sul.

Mae hefyd dwmpath dawns yn neuadd yr Eglwys, Yr Wyddgrug ar nos Sadwrn. Mae'r wyl angen llawer o bres i gynnal felly diolch i Teledu i Bawb, Menter laith Sir y Fflint, a cynghorau tref Treffynnon, Yr Wyddgrug a Chaerwys am eu cefnogaeth."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy