BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Pobl yn cael te Cyswllt â'r Henoed
Ionawr 2010
Grŵp newydd angen cymorth yn Yr Wyddgrug.

Mae'r elusen Cyswllt â'r Henoed yn rhoi hwb i fywydau nifer o aelodau oedrannus yn ein cymunedau drwy gynnig cwmni a the pnawn Sul rheolaidd iddynt. Rydym angen 3 neu 4 gyrrwr gwirfoddol yn ardal Yr Wyddgrug all roi rhyw dair awr unwaith y mis ar gyfer grŵp newydd.

"Mae'n syniad syml", meddai Jane Evans, Swyddog Gogledd Cymru, "te bach ar bnawn Sul gyda grŵp o gyfeillion yn cwrdd yng nghartref rhywun lleol. Hawdd iawn os ydych ddigon abl i fynd o gwmpas eich hun, ond amhosibl os nad ydych yn gallu mynd allan eich hunan heb help llaw, a hwyrach nad oes llawer o deulu neu gyfeillion yn byw yn agos."

Bob mis, mae gyrrwyr gwirfoddol lleol yn mynd â'r un grŵp o bobl oedrannus i dy lletywr, rhywun gwahanol bob mis sy'n croesawu'r grŵp i'w cartref a pharatoi te syml.

Mae'r aelodau wrth eu bodd yn mwynhau paned a sgwrs. Mae grŵp newydd ar y gweill yn Yr Wyddgrug ond rydym angen rhagor o wirfoddolwyr.

Meddai un aelod, 96, sy'n aelod o grŵp yn ne Cymru, "Rwy'n edrych ymlaen at y te bob mis. Mae'n anodd i mi fynd allan oherwydd nid wyf yn gweld yn dda iawn bellach. Mae rhywun yn galw amdanaf a mynd â fi i dai braf ble rydym yn cyfarfod pobl garedig ofnadwy a chael te bendigedig. Beth well na hynny? Mae'n syniad ardderchog!"

Byddai Cyswllt â'r Henoed yn falch iawn o glywed gan ddarllenwyr Papur Fama sy'n yrwyr ac yn berchen car fyddai'n fodlon cynorthwyo, neu gan rai fyddai'n fodlon gwahodd grŵp o hyd at 10 i'w cartref am de unwaith neu ddwywaith y flwyddyn - y cyfan sydd ei angen yw toiled lawr grisiau a thebot mawr!

"Mae'n braf gweld grŵp newydd yn ffynnu," meddai Jane. "Mae cwmni a sgwrs rheolaidd yn gwneud byd o wahaniaeth i fywydau pobl unig. Mae'r aelodau yn gwneud ffrindiau newydd ac mae'r gwirfoddolwyr yn mwynhau pnawn gwerth chweil hefyd."


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy