BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Papur Fama
Yr aelodau'n mwynhau Clwb Cymdeithasu Cymraeg - C3
Ebrill 2008
Mi gawson ni noson ardderchog arall ym Mar Gwin y Delyn i ddathlu gŵyl Sant Padrig.
Diolch i' n haelodau dawnus Deb, Bryn, Gwyn, Nic, Dilys, Ronnie, Paul, Tony a Gill am yr adloniant Gwyddelig. Diolch hefyd unwaith eto i Sian a Chôr y Pentan ac i Eileen, Richard a Martina am yr "Irish Stew" am ddim!!

Dyma'r DYDDIADUR DIWEDDARA.

Cyfarfod nesaf:
Ebrill 19 (dydd Sadwrn) - trip bws i Rosgadfan a Bro Kate Roberts. Gadael yr Wyddgrug am 9.30. Ymweld a Chae' r Gors, y Lôn Wen a' r Amgueddfa Lechi yn Llanberis. Pris: £10 oedolion, £5 plant. (bws wedi ei noddi gan YDGO Prifysgol Bangor.) Gadael y Ganolfan Hamdden am 9.30 - yn ôl tua 6. Ambell le ar ôl. Enwau i Eirian/Pauline mor fuan â phosibl...

Ebrill 26 (Sadwrn) - dewch i gefnogi Tîm Peldroed Wrecsam!! Gêm bwysig iawn. Cyfarfod am 2 yn y "Centenary Club" - Dewch i holi DAI DAVIES - cyn-golwr enwog Cymru, Everton a Wrecsam!! Wedyn ewch i gefnogi'r tîm - mae angen pob cefnogwr arnyn nhw!!! Pris mynediad arbennig i aelodau C3 (£12 nid £16, plant £5 nid £7). Wedyn swper yn yr Imperial Chequer, yr Wyddgrug yng nghwmni Dai Davies!! Croeso i chi ddŵad i'r pryd bwyd yn unig. Enwau o Eirian/Pauline.

Nos Fawrth Ebrill 29 - dewch i ganu!! efo Parti'r Pentan - canu gwerin anffurfiol. Rhan o Wythnos laith ar Daith Sir y Fflint. Bar Gwin, 9 y.h.

Mai 3ydd - Diwrnod y Cadi Ha!! Treffynnon 10.15, Caerwys 2.45 - Twmpath 7.30 yn Neuadd yr Eglwys, Yr Wyddgrug. Cysylltwch â'r Fenter laith 01352 755614 am fanylion.

Mai 19 (Nos Lun) - Dewch i ddawnsio gwerin efo Dawnswyr Delyn! Cyfarfod am 8.00 yn y Bar Gwin.

Mai 23 (Nos Wener) Trafaelu ar y Trên Glas - sioe un ddynes Sharon Morgan. 7.45 Theatr Clwyd.

Mehefin 2 (Nos Lun) Siwan Saunders Lewis - 7.30 Theatr Clwyd.

Mehefin 19 (Nos lau) 8 y.h. - Ffilm Gymraeg yn Theatr Clwyd!! Y ffilm antur Dirgelwch yr Ogof £4.50 i aelodau C3, £5 i bawb arall - cyfarfod arbennig i aelodau'r clwb am 7.30 efo un diod am ddim!

Os dach chi'n aelod o FACEBOOK, ymunwch â grŵp C3 yr Wuddgrug. Am wybodaeth (a llawer mwy o luniau) edrychwch ar http://www.bangor.ac.uk/c3. I fod yn aelod o C3 - £2 y flwyddyn - cysylltwch ag Eirian Conlon/Pauline Owen, d/o Ty Pendre, Pwllglas, yr Wyddgrug CH7 1RA (01352 756080)


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy