BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Nene
Beti Edwards Cyfrol arall gan Beti
Rhagfyr 2007
Bedair blynedd yn ôl, a hithau'n 76 oed, aeth Beti ati i lunio ei chyfrol gyntaf, Sins, Hope and Redemption.
Mewn cyfweliad yn Nene esboniodd pam yr oedd hi am dalu'r holl gostau cyhoeddi a chyflwyno holl elw gwerthiant y gyfrol i Hosbis Tŷ'r Eos yn Wrecsam.

Oddi ar hynny, mae Betty wedi cyhoeddi tair cyfrol arall, gan dalu am y costau argraffu a chyhoeddi a chyflwyno'r elw i gyd i'r Hosbis.

Yn dilyn ei chyfrol gyntaf dechreuodd lunio cyfres o dair stori yn adrodd hanes y prif gymeriad, Olwen: Olwen's Long Journey, ac Olwen's Life in China a bellach mae'r drydedd a'r olaf yn y gyfres ar fin cael ei lansio - Olwen's Return to Wales.

Mae'r gyfres o dair stori am Olwen yn digwydd rhwng 1925 a 1997 ac mae'r cyfan wedi golygu llawer o chwilota a gwaith ymchwil i ofalu bod holl ffeithiau cefndirol y cyfrolau'n gywir o ran daearyddiaeth a hanes.

Nid ar chwarae bach mae mynd i'r afael â'r fath brosiect ac rydyn ni'n llongyfarch Betty nid yn unig am ei llafur ond hefyd am ei haelioni tuag at Hosbis Tŷ'r Eos.

Dymunwn bob llwyddiant i'r gyfrol sydd wedi'i chyflwyno i'w chwaer hynaf, Naomi Willington. Tynnwyd llun y clawr gan Geraint Wyn Jones.

Gellwch brynu'r gyfrol yn siopau'r Hosbis yn y Rhos, Wrecsam a Chefn Mawr, yn Siop Cartwright, Rhos, yn Siop y Siswrn ac yn y Llyfrgell


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy