BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
16eg Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Nene
Rhai o aelodau Côr Merched y Rhos Rhos yn canu dros Haiti
Mawrth 2010
Peter Pritchard yn ysgrifennu am sut y daeth daeargryn â chorau'r Rhos at ei gilydd.

Cynhaliwyd cyngerdd yn y Stiwt nos Wener, Chwefror 5ed, i godi arian i Apel Trychineb Daeargryn Haiti. Bu'n noson, yn ôl nifer fawr o bobl, a fydd yn aros yn y cof am flynyddoedd lawer. Am y tro cyntaf erioed, daeth pedwar côr y Rhos at ei gilydd (Cantorion y Rhos, y Côr Merched, y Côr Meibion a Chôr Orffiws y Rhos) i rannu'r llwyfan gyda thriawd offerynnol (Triawd Adlais) a chyflwyno gwledd gerddorol. Braf hefyd oedd gweld poster y tu allan i'r Stiwt yn cyhoeddi bod pob tocyn wedi ei werthu.

Bu'r noson yn lwyddian ariannol; codwyd £3, 550 a rhaid i mi ddiolch i'r Stiwt am ddarparu holl adnoddau'r adeilad, argraffu'r posteri a gwerthu'r tocynnau, heb godi yr un ddimai am y cymwynasau hyn.

Yn ogystal â chael cyfle i wrando ar yr amrywiaeth cerddorol a gyflwynwyd, uchafbwynt y noson i mi oedd yr olygfa pan welwyd y pedwar côr yn dod gyda'i gilydd ar y llwyfan i gloi'r noson, rhywbeth, gobeithio, a fydd yn cael ei weld eto yn y dyfodol agos.

Daeth y noson i ben pan safodd y corau a'r gynulleidfa mewn munud o dawelwch i gofio'r miloedd a laddwyd yn y drychineb ac yna ymunodd y corau a'r gynulleidfa i gydganu 'I bob un sydd ffyddlon' - anthem y Rhos!

Diolch o galon i bawb a gymerodd ran ac am gefnogaeth y gynulleidfa a ofalodd fod Theatr y Stiwt yn orlawn. Mae'n amheus gen i a allai unrhyw bentref arall yng Nghymru fod wedi cyflwyno'r fath gyngerdd ffantastig.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy