BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Arwyddion ffordd Yn yr oriel
Lluniau o drefi a phentrefi'r ardal, golygfeydd lleol a'ch lluniau chi. Os hoffech chi gyfrannu eich lluniau chi, hen neu newydd, ebostiwch gogleddddwyrain@bbc.co.uk
Glöyn byw
Byd natur
Eich lluniau chi o anifeiliaid ac adar.
Llew ar wal
Trefi a phentrefi
Mae orielau o gymunedau lleol ym mhob un o'n safleoedd tref.
Castell Dinbych
Cestyll
Lluniau o gestyll yr ardal - beth am ichi anfon mwy?
Rosie yn yr eira, gan Jackie Buckley
Eira
Eich lluniau chi o eira mawr Ionawr 2010!
Dyffryn Clwyd
Dyffryn Clwyd
Golygfeydd o Fryniau Clwyd a'r dyffryn braf islaw.
Ffordd Hiraethog
Bro Hiraethog
Ardal anial a llynnoedd Mynydd Hiraethog.
Dathlu'r Pasg yng Nhefn Mawr.
Hen luniau
Cyfoeth o hanes yr ardal drwy gofnod y camera.
Abaty Glyn y Groes
Trysorau'r fro
Mwy o luniau gestyll, adeiladau a safleoedd hanesyddol.
Ci defaid
Treialon cŵn defaid
Lluniau o'r treialon a gynhaliwyd yn Nannerch, Sir y Fflint.
Dweud eich Dweud

Os hoffech chi anfon sylw neu gyfrannu at yr adran yma anfonwch neges aton ni
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy