BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
10fed Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Paul Brighton a Norman Closs-Parry o flaen pabell y gymdeithas yn Eisteddfod Sir y Fflint 2007 Cymdeithas Thomas Pennant
Dod ar draws bedd yr arlunydd Moses Griffith mewn cyflwr difrifol ar daith o gwmpas Sir y Fflint a ysgogodd rhai o drigolion y sir i sefydlu cymdeithas i gofio am y naturiaethwr Thomas Pennant.

Norman Closs Parry, Paul Brighton a'r Dr Paul Evans oedd y tri a benderfynodd bod angen adfer bedd yr arlunydd o Ben Llŷn a oedd yn gydymaith ac yn ddarluniwr i Thomas Pennant ar ei deithiau.

Fe gasglon nhw £3,000 i ailosod y bedd a threfnwyd darlith gan y diweddar Bedwyr Lewis Jones.

"O geiniog i geiniog aeth swllt yn bunt," meddai Norman Closs-Parry wrth adrodd yr hanes ac fe ddaeth Cymdeithas Thomas Pennant i fodolaeth.

Paul Brighton a Norman Closs-Parry Yna, yn 1996, dyddiad 200 mlwyddiant cyhoeddi un o lyfrau lleol enwocaf Pennant, The History of the Parishes o Whiteford and Holywell, cyhoeddodd y gymdeithas 5 o deithiau cerdded a sefydlu darlith flynyddol yn enw Thomas Pennant. Cynhelir y ddarlith bob blwyddyn yn yr Hydref.

Amcanion y gymdeithas ydy hyrwyddo coffadwriaeth deilwng i Thomas Pennant a chodi arian i brosiectau a fydd yn dod â'r ardal i amlygrwydd fel 'Gwlad Pennant'.

Fe wnaethon nhw ddathlu 200 mlwyddiant ei fywyd mewn gwasanaeth arbennig yn 1998.

Mae'r gymdeithas hefyd wedi ymuno â Chyfeillion Llŷn i roi cofeb ar fur hen gartref Moses Griffith yn Nhrygarn, Sarn Mellteyrn. Nod arall y gymdeithas ydy codi cofeb i Thomas Pennant ym mhentref Chwitffordd.

Rhoddodd llywydd y gymdeithas, Dr Goronwy Wynne, ddarlith ddifyr am fywyd Thomas Pennant yn Eisteddfod Sir y Fflint a'r Cyffiniau.

Os hoffech chi gysylltu â'r gymdeithas, gallwch ffonio'r cadeirydd Norman Closs Parry ar 01352 711036.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy