BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Hawlfraint Archif Wrecsam Wrecsam Oes Fictoria
Gwelwyd newidiadau mawr yn ystod Oes Fictoria, gan ddylanwadu'n fawr ar drigolion Wrecsam a'r cymunedau cyfagos. Jonathon Gammond o Amgueddfa Wrecsam sydd yn edrych ar wahanol agweddau o fywyd y cyfnod.
Abaty Dinas Basing, Treffynnon Hawlfraint y Goron CBHC
Llefydd
Cestyll, adeiladau a safleoedd hanesyddol i ymweld â nhw.
Tref Rhuthun
Dyffryn Clwyd
Hanes dyffryn Clwyd - tref Rhuthun, Corwen a phentrefi'r fro
Coeden Llangernyw
Hiraethog
Hanes y fro rhwng Conwy a Chlwyd
Stiwt Rhos
Rhosllannerchrugog
Hanes pentref Rhosllannerchrugog
Wrecsam
Wrecsam
Hanes tref Wrecsam a'r cyffiniau
Yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
Hanes tref Yr Wyddgrug a chynefin Daniel Owen
Rhyl
Y Glannau
Hanes trefi a phentrefi arfordirol y gogledd ddwyrain o'r Rhyl i Lanelwy.
Dinbych
Dinbych
Dinbych, tref hanesyddol sy'n enwog am ei chastell a saif ar fryn uwchben y dref.
Dwylo glöwyr
Hanes diwydiannol
Gweithfeydd glo, gwaith llestri a threftadaeth Telford.
John Davies
Rhanbarth ymylol?
Pam fod y gogledd ddwyrain wedi ei thrin fel rhan ymylol o Gymru?
Chwedl Bronwen ac Idris
Chwedlau lleol
Chwedlau'r ardal hon. Oes ganddoch chi fwy?
Lerpwl
Glannau Mersi
Hanes Glannau Mersi a Chymry Lerpwl a Manceinion.
Pabi Coch
Atgofion Rhyfel
Hafina Clwyd o Ruthun yn rhannu ei hatgofion o ddyddiau yr Ail Ryfel Byd.
Y Frigâd Dân
Oes Fictoria
Bywyd trigolion Wrecsam yn ystod cyfnod Fictoria.
Paul Brighton a Norman Closs-Parry
Thomas Pennant
Cymdeithas i goffáu'r naturiaethwr Thomas Pennant.
Draig Goch yng Nghoed Mametz
Colledion rhyfel
Geraint Owain ag effaith y Rhyfel Mawr ar dref Rhuthun.
Dilys Cadwaladr yn ennill y goron
Hen Eisteddfodau
Oes ganddoch chi hen luniau eisteddfodol i'w cyfrannu?
Crane Street, Cefn Mawr
Mwy o hanes ...
Mae mwy o hanes ac atgofion yn ein safleoedd trefi.
Owain Glynd^wr
Pobl mewn hanes
O lenorion i arloeswyr ac arweinwyr; pobl leol sydd wedi gwneud eu marc.

Dweud eich Dweud

Os hoffech chi ddweud wrthon ni am unrhyw elfen o hanes eich ardal chi llenwch y ffurflen hon neu anfonwch neges at: gogleddddwyrain@bbc.co.uk
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy