BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Oriel yr Enwogion

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Adloniant
Tara Bethan
Tara Bethan

Magwyd: Llansannan

Addysg: Ysgol Gynradd Bro Aled ac Ysgol Uwchradd Glan Clwyd


Actores, cantores, dawnswraig a chyflwynwraig o Lansannan.

Fel perfformwraig amryddawn mae Tara Bethan yn wyneb cyfarwydd ar ein sgrîn, yn cyflwyno o faes Eisteddfod yr Urdd yn actio ar y gyfres Rownd a Rownd neu'n canu ar lwyfannau Cymru.

Aeth i Ysgol Gynradd Bro Aled ac Ysgol Uwchradd Glan Clwyd cyn graddio gydag anrhydedd o Goleg Ivor Novello - Redroofs Theatre School, lle'r enillodd dlws 'Perfformiwr Mwyaf Addawol y Flwyddyn'.

Un o uchafbwyntiau ei gyrfa ifanc oedd perfformio yn y sioe Bugsy Malone ar lwyfan Theatr y Frenhines yn West End Llundain gyda'r National Youth Music Theatre. Yn 2008, daeth yn un o'r 12 gobeithiol ar y rhaglen I'd Do Anything sy'n cystadlu am ran Nancy yn y sioe Oliver! yn y West End.

Mae Tara wedi ymddangos ar lwyfannau ers pan oedd yn bedair oed gan gystadlu ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd am y tro cyntaf pan oedd yn bump oed. Enillodd y gystadleuaeth dawnsio disgo yn wyth oed ac aeth ymlaen i gael llwyddiant mewn cystadlaethau dawnsio disgo, dawnsio gwerin, llefaru a chanu wedi hynny.

Mae'n priodoli llawer o'i llwyddiant fel perfformwraig i Eisteddfodau'r Urdd: "Mae'n fan cychwyn gwych. Pa wlad arall all roi cyfle i blentyn sefyll ar lwyfan o flaen miloedd i berfformio? Rydych yn dysgu delio â'r sefyllfa ac i beidio â bod yn nerfus," meddai.

Fe fyddai rhai'n dadlau fod perfformio yn y gwaed i Tara, sydd yn ferch i'r reslwr Orig Williams: mae'n dweud mai ei swydd waethaf oedd gweithio i gwmni ei thad pan roedd rhaid iddi lwytho a dadlwytho'r cylch reslo. Tra roedd ei rhieni'n gweithio, roedd Tara yn cael ei gwarchod gan 'Giant Haystacks a 'Mad Monk Rasputin'!

Mae hefyd wedi ymddangos yn y gyfres Caerdydd, Tri Tan y Manod, Y Bws Gwlad, Malu Canu, Aled & co ac fel aelod o'r grŵp Cic yn y rhaglen o'r un enw.

Cyhoeddodd ei CD gyntaf, 'Does Neb yn fy adnabod i' ar label Sain ac roedd yn rhan o'r cynhyrchiad o'r sioe gerdd 'Nia Ben Aur' yn 2003.

Erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd, hi oedd yr ieuengaf i'w gwneud yn aelod o Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Casnewydd pan oedd yn 20 oed.

 • Dilynwch hynt Tara ar y rhaglen I'd Do Anything

 • Cyfrannwch

  Siwan Fflur Dafydd
  Da, ond pwy oedd dy rhieni a beth am fwy am dy blentyndod?
  Mon Mar 16 15:15:13 2009

  Annette Strauch o Fachynlleth
  'Rwy'n hoffi gweld Tara Bethan. Personoliaeth arbennig o dda!
  Tue Feb 10 15:27:09 2009

  Llanfair PG
  Hei Tara good luck gan Amy.
  Wed Nov 19 11:22:12 2008

  Elan
  Pob lwc i ti yn y dyfodol. Rydw i yn votio i ti ar 'I'd do anything'.
  Fri Sep 26 19:04:43 2008

  Michelle cyn ddisgybl Ysgol Glan Clwyd
  Da iawn Tara roedd pawb yn Sir Fflint, yn eich cefnogi chi. Dwi'n meddwl mae e'n colliad y westend dwyt ti ddim am fod yn Nancy, ond paid a phoeni dwi'n siwr fydd lle i ti yn y westend yn rôl arall, a fyddet yn ddangos iddynt beth mae nhw wedi colli. Cariad mawr xxxxx
  Sun Apr 20 02:28:09 2008

  Rebecca o Bryncroes
  Tara rwyt i yn wych ar I'd Do Anything Pob lwc xx
  Sun Apr 13 14:29:20 2008

  Carwen Roberts o Lansannan
  Ma pawb yn votio amdana ti yma! Dalia ati, i ennill I'd do anything! :]
  Sun Apr 13 11:24:41 2008

  Linda Rees Bygrave Sherborne Dorset
  Da iawn Tara, rwy'n dymuno lwc dda i ti yn y dyfodol.
  Tue Apr 8 20:58:41 2008

  Emyr o Dawnstastig
  On i moen dweud DA IAWN am I'd Do Anything! rwyn mynd i votio amdanyt. Pob lwc!
  Sun Mar 23 22:36:00 2008

  sacha
  helo, mae tara bethan yn ace
  Sun Jul 8 12:29:00 2007

  eirian thomas o llansannan
  Dwi'n adnabod tara bethan yn dda ac roeddwn yn mynd i ty hi llawer yn plentyn! mae hi mor lwcus ac wedi gwneud llawer gyda ei bywyd, rydwyf yn edrych i fyny iddi hi'n fawr.
  Mon Mar 26 12:27:26 2007

  Glain Evans Gellifor
  Cwl, ond buaswn wedi hoffi gwybod mwy am eich plentyndod
  Sat Jun 10 22:25:11 2006


  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Peidiwch â datgelu eich cyfenw os ydych o dan 16 oed.
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy