BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Dweud eich Dweud

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

Gogledd Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Trefi

Hanes

Lluniau

Dweud eich dweud

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Siarad ©  Bwrdd Croeso Cymru Dweud Eich Dweud
Rhowch y byd yn ei le! Dyma gyfle i chi drafod unrhyw bwnc neu ddweud eich dweud am yr hyn sy'n bwysig yn eich cymuned chi yn y gogledd ddwyrain.
Anfonwch eich cwestiynau neu straeon lleol yn syth aton ni, trwy e-bostio at gogleddddwyrain@bbc.co.uk
Nan Wyn
Gwaith yn y carchar
Nan Wyn o'r Wyddgrug a'i gwaith fel Caplan i garcharorion Cymreig yn Lerpwl.
Pafiliwn
Gwell Cymro ...
Sut effaith fyddai Eisteddfod 2007 wedi ei chael petai wedi ei chynnal yn Lerpwl?
Ceg
Iaith a Thafodiaith
Edrych ar dafodiaith eich ardal - beth ydy geiriau eich cymuned chi?
Rosemary Jones
Dysgu Cymraeg
Rosemary Jones a'i phrofiad o ddysgu Cymraeg a magu plant yn ddwyieithog.
Pobl yn cerdded © Bwrdd Croeso Cymru
Eich Bro
Dwedwch chi ble i fynd a beth i wneud yn eich ardal chi.
Teipio
Fy Stori i
Cysylltwch i ddweud eich stori.
Ffermwyr ifanc
Pe bawn i ...
Clwb Ffermwyr Ifanc Edeyrnion, Gwyddelwern yn lleisio barn.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy