BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

MAWRTH
21ain Hydref 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
gât yr ysgol- canllaw ar gyfer rhienicymraegenglish

BBC Homepage
Cymru'r Byd
Addysg
Gât yr ysgol
Cymorth gartref
Yn yr ysgol
Helpu’r ysgol
Eich profiadau
Eich cwestiynau
A - Y

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cymorth gartref Yn yr ysgol Helpu’r ysgol Eich profiadau Eich cwestiynau
Cymorth gartref
Ydych chi eisiau rhoi cefnogaeth i'ch plentyn heb fynd dros ben llestri?

Gweld y byd drwy eu llygaid nhw, annog eu diddordebau, cyhoeddi eu campweithiau ar y rhyngrwyd.Rhestr lawn o erthyglau
Yn yr ysgol
Pa ysgol? Pa bynciau fydd eich plant yn eu dysgu yno - a beth os yw'r cyfan yn Gymraeg?

Os yw'ch plentyn chi'n cael anhawster â'r gwaith - neu'n gwrthod mynd, â phwy mae angen cysylltu?Rhestr lawn o erthyglau
HelpuÂ’r ysgol
Beth am gymryd rhan ym mywyd yr ysgol - helpu yn y dosbarth, ymuno âr Gymdeithas Rieni ac Athrawon neu'r llywodraethwyr?

Os oes gennych chi ddiddordeb, ymunwch â'r proffesiwn dysgu.Rhestr lawn o erthyglau
Eich profiadau
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cgi-bin/call_tip3/wales/schoolgate-cy_all-ex/ was not found on this server.

Eich cwestiynau
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cgi-bin/call_tip3/wales/schoolgate-cy_all-qs/ was not found on this server.


cynnwys
Chwiliwch yn y rhestr A-Y am bynciau penodol
Perlau
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cgi-bin/call_tip3/wales/schoolgate-cy_pearls/ was not found on this server.

Y ffeithiau
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cgi-bin/call_tip3/wales/schoolgate-cy_facts/ was not found on this server.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy