Rhodri Morgan AC

Rhodri Morgan a gwersi L'Orient

'Ni all y Steddfod rewi mewn amser'

Pum gwaith mwy o bobl yng ngŵyl Llydaw

Ar ei ymweliad â maes yr Eisteddfod ddydd Llun awgrymodd Prif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan AC, y dylai'r Brifwyl edrych tuag at ŵyl Geltaidd fawr L'Orient am weledigaeth ar gyfer y dyfodol.

Mae Gŵyl Geltaid L'Orient yn Llydaw yn cael ei chynnal yr union yr un wythnos â'r Eisteddfod Genedlaethol bob blwyddyn - ond fe'n hatgoffwyd gan Mr Morgan fod yr ŵyl honno yn denu rhyw 650,000 o bobl tra bo'r Eisteddfod yn denu ond 150,000.

Dysgu ambell i dric

"Mi fyddwn i'n dwli pe byddai'r Eisteddfod yn gallu dysgu ambell i dric oddi wrth L'Orient ," meddai mewn cynhadledd i'r wasg ar y Maes.

Ond yr oedd yn cydnabod ei bod yn haws i'r Ŵyl yn Llydaw ddenu pobl oherwydd mai gŵyl gerddorol yn unig yw hi heb anawsterau iaith i ddygymod â hwy.

"Os ydych chi jyst yn canolbwyntio ar fiwsig mae'n rhwyddach mewn ffordd gan nad yw iaith yn rhwystr a phawb yn gallu pigo'i mewn a gwrando a does dim ots os yw neb yn deall y geiriau achos fe allwch chi fwynhau y miwsig.

"Mae steil a'r cynnwys yn hollol wahanol ac mae'n rhwyddach mewn ffordd o ran torri trwodd i filoedd ar filoedd o bobl eraill," meddai.

Dywedodd hefyd y gallai fod gan L'orient hithau wersi i'w dysgu oddi wrth Gymru am yr ochr ddiwylliannol fwy amrywiol i bethau - ond prysurodd i ddweud mai mater i'r Eisteddfod yw sut y mae'n ymateb i'w sylwadau.

Ymhelaethodd ar y sylwadau hynny ynglŷn â L'Orient wrth gael ei holi wedyn gan y cyfryngau.

Yn symudol

"Dyw L'Orient ddim yn symudol ac maen nhw'n gallu gwneud buddsoddiad mewn llefydd, meysydd ac yn y blaen sydd yn mynd i fod yno yn barhaol ond mae nhw yn cael 650,000 o bobl a 150,000 ydym ni yn ei gael felly maen nhw'n cael pum gwaith mwy o bobl drwy'r drysau na ni .

"Nawr mae'n lot yn symlach i wneud e gyda miwsig ac mae miwsig Celtaidd yn Llydaw wedi mynd yn rhywbeth rhyngwladol ond beth wyf i'n ffaelu deall yw bod cymaint o bobl yn mynd a ffordd i dorri drwodd i gynulleidfa newydd i weithgareddau'r Eisteddfod .

"Oes yna drics allwn ni ddysgu oddi wrth L'Orient - a dwi'n siŵr y gallai L'Orient ddysgu ambell i beth oddi wrthym ni ynglŷn â'r ochr tu fas i fyd miwsig - yr ochr lenyddol, yr ochr sy'n gallu portreadu Llydaw fel gwlad ranbarthol fodern sy'n rhan o Ffrainc."

Tua'r dyfodol

Un peth sy'n sicr mae Mr Morgan am weld yr Eisteddfod yn symud yn ei blaen a datblygu fel ag y gwnaeth dros y 30 mlynedd ddiwethaf.

"Mae'r Eisteddfod wedi gorfod ymdopi yn barod gyda'r newidiadau enfawr sydd wedi cymryd lle yn ein cymdeithas ni dros y 30 mlynedd ddiwethaf achos bod Cymru wedi newid ac os trïwch chi neidio ymlaen 30 mlynedd at y flwyddyn 2038 trïwch feddwl faint o newidiadau fydd wedi bod yng Nghymru erbyn hynny a faint o heriau fydd yr Eisteddfod wedi gorfod ymdopi â nhw a thrïwch feddwl pa fath o ddeniadau newydd fydd yr Eisteddfod wedi gorfod eu dyfeisio er mwyn ymdopi â newidiadau newydd yn ein cymdeithas - alla i ddim rhagweld ond allwch chi ddim rhewi yr Eisteddfod mewn amser," meddai.


Mwy

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.