BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod 2006

BBC Homepage
Cymru'r Byd

»

Eisteddfod 2006

Lluniau

Cefndir

Canlyniadau

Cysylltiadau Eraill

Gweddarlledu

Sain

Fideo

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Steddfodau Hywel
Eleni mae Hywel Gwynfryn yn dathlu deugain mlynedd o ddarlledu o'r Eisteddfod Genedlaethol. Ond y mae ei atgofion eisteddfodol yn mynd yn ôl ymhellach na hynny fel y dywed isod . . .
'Roedd hi'n dipyn o frwydr.
Y bachgen pedair ar ddeg oed yn erbyn y ci.
Y fo yn ceisio adrodd Rownd yr Horn, Seimon B. Jones:"Furl the Royals!"

Hywel Gwynfryn Ac ymhen bachigyn, roedd chwech ohonom fry yn y rigin', yn dringo a chroesi fel brain ar goed- a'r ci y tu allan i ffenest y Neuadd yn udo fel tae'i gynffon o ar dân.

Y bachgen enillodd (er bod ei ffrind yn credu fod mynegiant, a thonyddiaeth y ci yn llawer gwell).

Hanner coron oedd fy ngwobr. Y wobr gyntaf erioed i mi ei hennill mewn unrhyw eisteddfod.

Llwyddiant Teitanaidd
Y flwyddyn ganlynol, 1957, 'roedd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llangefni, a finna' wedi cael rhan Meffiboseth yn nrama gomisiwn Cynan, Absalom fy Mab.

'Roedd y cynhyrchiad bron mor llwyddiannus a mordaith gynta'r Titanic.

Fedrwn innau yn fy myw a chofio a oedd fy nghoes chwith neu fy nghoes dde yn gloff. Felly 'roeddwn yn amrywio'r cloffni yn ôl mympwy bersonol.

Roeddwn i'n cloffi'n eiriol hefyd ac fe'm bedyddiwyd yn Mess-o-bopeth gan aelodau'r cast.

Eisteddodd Cynan yng ngaleri y Town Hall ar gyfer noson agoriadol ei orchestwaith.
Gwae! Gwae! A theirgwaith gwae!. Rhwygwyd y nen gan daranau, disgynnodd y glaw ac aeth golau'r neuadd allan ar ôl yr act gyntaf a Chynan allan ar ôl yr ail!

(Dwi'n gwybod mai "diffodd y golau" ydi'r ymadrodd iawn ac nid y gola' yn "mynd allan" ond am unwaith 'dwi di aberthu cywirdeb iaith er mwyn effaith dramatig- oedd yn brin iawn y noson honno.)

Fel darlledwr
Eisteddfod Aberafan 1966 oedd fy eisteddfod gynta' fel darlledwr. Dic Jones yn medi yr hyn oedd o wedi ei hau ac yn ennill y gadair efo'i awdl i'r Cynhaeaf, un o awdlau mwyaf adnabyddus a llwyddiannus y ganrif.

Dafydd Jones enillodd y goron a gŵr efo'r un enw yn dod yn ail hefyd - oherwydd yr un person oedd o.

Gwisg werdd
Rhywbryd yn y saithdegau fe gefais fy anrhydeddu gan yr Orsedd efo gwisg werdd a chofiaf yn dda fy mod i'n digwydd bod yn ystafell y Cyngor ar ôl y seremoni yn siarad efo'r diweddar Cledwyn Huws ( as you do) pan ddaeth George 'Tomos' i mewn.
"Hywel's just been made a member of the Gorsedd, George," meddai Cledwyn.
"Wel," meddai George Thomas, "congratulations on the white robe."
"Actually, Mr. Thomas," medda fi, "it's green."
Ac medda' Siôr a Donypandy, oedd a'i feddwl mor finiog a'i dafod: "Don't worry-it'll turn white with age."

Ac mi wnaeth yn Eisteddfod Casnewydd, 1988 pan roddwyd cadair i Elwyn Edwards a choron i Jim Jones, Parcnest, â gwisg wen i minnau.

Dal i fwynhau
A dyma fi yn Eisteddfod Abertawe, ac yn dal i fwynhau gymaint ac erioed.

Fe gofir yr eisteddfod yma am wahanol resymau:
Eigra o dan ei choron, y cerrig o dan draed a'r pafiliwn, fel merch ifanc yn ymbincio ynghanol y maes a'r miloedd yn cerdded o gwmpas godre ei gwisg llachar.

Hywel Gwynfryn A dyna thema cywydd Croeso gwych Emyr Lewis:
"Agweld Felindre i gyd
Yn ifanc, ifanc hefyd."

Yn yr heulwen ddoe fe welais i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts yn sefyll o flaen y pafilwn lliwgar efo gwên ar ei wyneb.
Deuawd Eisteddfodol gofiadwy- Pinky a Perky!


Mwy o storiau Dydd Sadwrn

sunny Abertawe
isaf 10°C  uchaf 15°C

Rhagolygon 5 diwrnod


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy