BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod 2006

BBC Homepage
Cymru'r Byd

»

Eisteddfod 2006

Lluniau

Cefndir

Canlyniadau

Cysylltiadau Eraill

Gweddarlledu

Sain

Fideo

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cylch yr Orsedd Cylch yr Orsedd

Mae'r Archdderwydd wedi ceryddu Gorsedd y Beirdd am eu diffyg presenoldeb a ffyddlondeb i weithgareddau'r Orsedd.

"Fedrwn i ddim llai na sylwi mai dim ond dau brifardd, (ag eithro Swyddogion yr Orsedd) ie, dim ond dau brifardd, oedd yn bresennol yn y Cyhoeddi yn y Fflint, a'r ddau hynny, chwarae teg iddyn nhw, wedi dod yr holl ffordd o'r De. Welais i yr un prif-lenor yno," meddai.

Ond, yn siarad o faes yr Eisteddfod Genedlaethol o'r maen llog fore Llun, dywedodd ei fod yn falch o weld bod mwy yno y bore hwnnw.

Apeliodd ar yr aelodau i "Amddiffyn y Gymraeg, i anrhydeddu celfyddydd; ac i fod yn ffyddlon" gan eu hannog i wneud pob ymdrech i fod yn bresennol yn seremoniau'r Orsedd mor aml â phosibl.

"Wedi difalannu"
Ond nid y prifeirdd a'r prif-lenorion yw'r unig aelodau byddai'n hoffi gweld yn mynychu'r seremoniau yn amlach. Dywedodd bod rhai nad oedd wedi eu gweld ers bore eu hurddo; "mae nhw wedi diflannu yn eu cobenni i rywle."

Dyfynnodd y Cyn-Archdderwydd Gwyndaf a ddywedodd: "Bendithiwyd Gorsedd y Beirdd ar hyd y blynyddoedd ag aelodau y bu eu presenoldeb yn ddi-fwlch, hyd nes i lesgedd a henaint ddod i'w rhan."

Ffyddlondeb
Gofynnodd i ni gofio ac i feddwl am ffyddlondeb rhai fel y Cyn-Archdderwyddon - Geraint, Elerydd, Ap Llysor ac Emrys Deudraeth - sydd methu bod gyda ni y dyddiau hyn.

Dywedodd y dylsem oll ymfalchio yn ein teyrngarwch a'r delfrydau y saif Gorsedd y Beirdd drostynt, sef: "Ffyddlondeb i Gymru, i'r iaith Gymraegm ac i'r Eisteddfod."

Pwysleisiodd mai dyna oedd ei apêl - i fod yn ffyddlon ac i gofio nad anrhydedd am un bore yn unig yw'r anrhydedd o gael eich derbyn yn aelod o Orsedd y Beirdd, ond anrhydedd oes.

Yng ngweddill y seremoni, cafwyd teyrnged i Gwyn Tregarth, y detholiad cerdd dant gan Nia Clwyd, cofio aelodau'r Orsedd a fu farw yn ystod y flwyddyn diwethaf, anerchiad i safle y Graig Wen yn Abertawe (Stadiwm y Liberty) ac estyn croeso i aelodau newydd yr Orsedd.


Mwy o storiau Dydd Llun

sunny Abertawe
isaf 10°C  uchaf 15°C

Rhagolygon 5 diwrnod


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy