BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod 2006

BBC Homepage
Cymru'r Byd

»

Eisteddfod 2006

Lluniau

Cefndir

Canlyniadau

Cysylltiadau Eraill

Gweddarlledu

Sain

Fideo

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 


Hywel Gwynfryn Hywel Gwynfryn - deugain mlynedd o'r Steddfod
Eleni, mae Hywel Gwynfryn yn dathlu deugain mlynedd ers darlledu o'r Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf erioed.

"Aberafan nôl yn 1966 oedd fy eisteddfod gyntaf gyda Radio Cymru - a dwi ddim wedi colli'r un ers hynny!" meddai.

"Mae pethau wedi newid llawer - yn enwedig y pafiliwn. Bydd pafiliwn leni yn sicr o ddenu sylw i'r eisteddfod gyda'r lliw llachar ac hefyd yn codi ymwybyddiaeth o ymgyrch bwysig cancr y fron."

Pererin y maes
Mae dyletwsyddau Hywel yn yr eisteddfod wedi newid cryn dipyn ers y dyddiau cynnar hefyd.

"Crwydro'r maes fel pererin â bac-pac mawr ar fy nghefn o'n i'n wneud pan ddechreuais i gan sgwrsio gyda hwn a'r llall ar y ffordd.

"Pan fyddai seremoniau'r coroni a'r cadeirio, fe fydden i'n eistedd yn y pafiliwn ac yn neidio i set y buddugwr unwaith i hwnnw godi i fynd i'r llwyfan gan y byddai rhywun o'i gydnabod neu ei deulu yn siwr fod yn eistedd bob ochr i mi. Fe fyddai 'na gyfle grêt yn ystod y ddawns flodau i gael sgwrs gyda nhw gan sicrhau fod y sylwadau cyntaf ar Radio Cymru."

Un o nodweddion arbennig Hywel yw ei fod bob amser yn paratoi'n drylwyr ar gyfer pob darllediad - efallai ei fod yn swnio'n llithrig ac yn hawdd ar yr awyr ond deillio mae hynny o ymchwil manwl.

Pe na byddai'n gweithio
Er nad ydy e'n barod i roi'r gorau i'r sylwebu eto, mae Hywel yn edrych ymlaen at y diwrnod pan fydd ganddo amser i fwynhau'r ŵyl.

Bob amser yn paratoi'n drylwyr ar gyfer pob diwrnod "Pe na bawn i'n gweithio yn y 'steddfod fe fyddwn i drwy'r dydd bob dydd yn y Babell Lên - dwi wrth ym modd yn sŵn y gynghanedd ac yn clywed y meistri wrth eu crefft," meddai.  • Gwell nag erioed ar y we
  • Steddfodau da a drwg
  • Steddfod y BBC


  • sunny Abertawe
    isaf 10°C  uchaf 15°C

    Rhagolygon 5 diwrnod


    About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy