BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod 2006

BBC Homepage
Cymru'r Byd

»

Eisteddfod 2006

Lluniau

Cefndir

Canlyniadau

Cysylltiadau Eraill

Gweddarlledu

Sain

Fideo

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cystadleuthau a Chanlyniadau

SADWRN SUL LLUN MAWRTH MERCHER IAU GWENER SADWRN
Alawon Gwerin: Cyflwyniad ar lafar ac ar gân (8)
13:40 Mawrth, 8 Awst 2006Pafiliwn
Môr a Mynydd Rhaid cynnwys o leiaf dair elfen o blith y pump canlynol, sef alawon gwerin traddodiadol, cerdd dant, dawns, drama a llefaru i greu perfformiad dychmygus. Ni ddylai'r cyflwyniad fod yn hwy na 15 munud, yn cynnwys paratoi a chlirio'r llwyfan. Caniateir defnyddio symudiadau, gwisgoedd a mân offer llwyfan. Nid oes gyfyngiad ar y nifer sy'n perfformio. Dylid anfon braslun o'r script erbyn 1 Gorffennaf 2006 a chopi llawn erbyn yr Eisteddfod. (Gweler hefyd y gystadleuaeth yn adrannau Cerdd Dant, Dawns, Drama a Llefaru)
Canlyniadau
1 Glanaethwy Bangor
2 Nantgarw Pontypridd
3 Llais Afon Llanrwst
Gwobrwyon
Gwobr GyntafTlws Parti'r Ffynnon a £350
Ail Wobr£250
Trydedd Wobr£150

Ffrwd RSS Ffrwd RSS o'r canlyniadau diweddaraf (Beth yw hwn?)

sunny Abertawe
isaf 10°C  uchaf 15°C

Rhagolygon 5 diwrnod


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy