BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod 2006

BBC Homepage
Cymru'r Byd

»

Eisteddfod 2006

Lluniau

Cefndir

Canlyniadau

Cysylltiadau Eraill

Gweddarlledu

Sain

Fideo

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cystadleuthau a Chanlyniadau

SADWRN SUL LLUN MAWRTH MERCHER IAU GWENER SADWRN
Cerddoriaeth: Unawd allan o unrhyw sioe gerdd neu ffilm Dan 19 oed (55)
16:15 Mawrth, 8 Awst 2006Pafiliwn
Heb fod yn hwy na 5 munud, i gyfeiliant piano a/neu syntheseiddydd, gitar fâs a drymiau. Bydd yr Eisteddfod yn paratoi un set o ddrymiau a'r adnoddau sain angenrheidiol (amp a bocs DI) Ni chaniateir tâp wedi ei recordio. Bydd y cystadleuwyr yn gyfrifol am eu cyfeilydd/ion ei hunain. Caniateir canu mewn unrhyw gyweirnod.
Gwylio Perfformiad
Gall fod peth oedi cyn i'r fideo ymddangos ar adegau.
Canlyniadau
1 Elliw Mai Hughes Rhiwlas
2 Rhidian Marc Caerdydd
3 Anni Llyn Sarn Mellteyrn, Pen Llýn
Heulen Melangell Cynfal
Eirlys Myfanwy Davies
Nia Medi James
Louise Jones
Rhian Elin Jones
Alaw Tecwyn
Gwobrwyon
Gwobr Gyntaf£75
Ail Wobr£50
Trydedd Wobr£25 (£150 yn rhoddedig gan Goleg Gorseinon)

Ffrwd RSS Ffrwd RSS o'r canlyniadau diweddaraf (Beth yw hwn?)

sunny Abertawe
isaf 10°C  uchaf 15°C

Rhagolygon 5 diwrnod


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy