BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
O'r Maes
Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Jon GowerAr ddiwedd wythnos yr Eisteddfod, Jon Gower, gohebydd y celfyddydau, BBC Cymru, yn rhoi ei ymateb i rai o weithiau celf a chrefft yr EisteddfodWrth edrych ar lle rwyf yn ei adnabod yn dda y gwaith gan Tim Davies a enillodd y Fedal Aur Mewn Celfyddyd Gain ynghyd a £5,000 mae dyn yn gweld cyfresi o weithiau twt a destlus.

Ar un wal mae yna gyfres o ddelweddau o gestyll Cymru mewn niwl o olau glas.

Maer bardd lleol, Cyril Jones, wedi ceisio crisialu effaith y gwaith mewn cerdd newydd:
llen ddulas dros gastell
rhith o ffurf dieithr a phell
dan wawd, fel ffawd cnaf ar ffo
o olwg heddiwn cilio
lwyr ei din iw slawer dydd
yn ôl i lyoi gwilydd

Rhan arall or gwaith yw cardiau post wedi eu torri, gan ddileur Ladi Gymreig o bob un gan awgrymu colled tran gofyn ar yr un pryd beth yw gwerth yr un sydd ar goll.

Mi roedd yr arlunydd yn falch iawn o ennill ac yn y'i gweld hin bwysig iw yrfa - er ei fod yn gwobrwyor gwaith penodol hwn rwyn gobeithio ei fod yn rhyw fath o gydnabyddiaeth or gwaith dwi wedi wneud dros y blynyddoedd.

Gemwaith
Arian a diemwntau yw deunyddiau Mari Thomas o Lanelli sydd wedi creu cyfres o emweithiau dan y teitl Strata.

Ar un olwg mae nhwn weithiau syml a chlir ond mae na bethau wedi eu cuddio cymhlethdodau syn cael eu datgelu wrth edrych yn fanylach.

Maer broses o gynllunio yn gorfod cymryd i ystyriaeth y ffordd maer corff yn symud ac maen rhaid ir gwaith fod y gyfforddus meddair artist. Dylair gwaith gael ei weld ar fodel yn ddelfrydol a phe byddai modd i mi gael Catherine Zeta Jones i wisgor gwaith mi fyddai hynnyn grêt!

Gwobr newydd
Mi roedd na un wobr newydd ar gyfer celf eleni, gwobr Ivor Davies. Pan enillodd yr artist o Benarth y Fedal Aur y llynedd rhoddodd yr arian yn ôl irSteddfd er mwyn cyflwyno gwobr o £600 bob blwyddyn dros gyfnod o bum mlynedd i rywun syn cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru.

Yr roedd Ivor yn synnu gweld cymaint o luniau yma oedd yn gwneud hynny. Sylweddolais i mai pethau cuddiedig yn yr isymwybod syn cadwr ysbryd yn fyw yn rhai or gweithiau yma.

Rhoddodd y wobr ir artist ifanc Carwyn Evans, o Geredigion ond syn byw bellach yng Nghaerdydd am ei waith Unlliw pentyrrau o flychau adar bychain wedi ei gwneud o gardbord a phob un yn cynrychioli ty sydd iw hadeiladu yn y sir yn ôl y cynlluniau diweddara.

Gwefan Gelf a Chrefft


Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy