BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
O'r Maes
Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Ioan a Sian AmanYr oedd bore Llun yn fore i Feistres y Gwisgoedd yn yr Orsedd nid yn unig helpu un o actorion mwyaf adnabyddus Cymru roi ei wisg orseddol ond i hel atgofion am Ioan Gruffudd pan yn grwtyn.

Lluniau o Ioan - tudalen1
Lluniau o Ioan - tudalen2


Dywedodd Sian Aman o'r Betws ger Rhydaman ei bod hi yn cofio Ioan Gruffudd yn dod i'r pentref yn grwtyn bach gyda'i dad, Peter, a oedd yn alwr poblogaidd mewn twmpathau dawns yr adeg honno.

"Wnes i erioed feddwl yr adeg honno y byddwn i'n ei helpu baratoi ar gyfer cael ei dderbyn yn aelod o Orsedd y Beirdd y bore ma," meddai Sian fore Llun.

Hi oedd yn cynorthwyo Ioan gyda'i wisg derwyddol ar gyfer cael ei dderbyn yn aelod er anrhydedd o'r Orsedd yng nghyfarfod cyntaf yr Orsedd yn Eisteddfod Meifod.

"Yr oedd yn brofiad hyfryd," meddai ac rwy'n edrych ymlaen yn arbennig at osod y penwisg arno fe yng nghylch yr Orsedd. Yr oedd yn brofiad bendigedig yn enwedig ac ef yn shwt gymeriad diymhongar a hyfryd," meddai.

Yn cael ei gwrso gan aelodau eraill o'r Orsedd yn manteisio ar y cyfle i gael ei lofnod ym mhrysudeb yr ystafell wisgo ar Faes yr Eisteddfod nid oedd yn syndod i Ioan ddweud ei fod yn teimlo'n fwy nerfus ar yr achlysur hwn na phan yn paratoi ar gyfer rhannau actio.

"Yn naturiol," meddai, "yr ydw i wrth fy modd. Rwy heb ddod dros y peth yn iawn. Rwy'n teimlo'n ostyngedig iawn," meddai gan gadarnhau y byddai yn cychwyn yn syth i ffilmio yn Iwerddon wedi'r seremoni rhwng meini'r Orsedd yn y Trallwng.

"Rhaid imi ddweud, dyma'r mwyaf nerfus yr ydw i wedi teimlo does yna ddim byd arall yn cymharu â hyn," meddai wrth baratoi i gyrchu'r bws a a fyddai'n ei gludo ef a gweddill aelodau'r Orsedd i'r Trallwng bymtheng milltir i ffwrdd.

Lluniau o Ioan - tudalen1
Lluniau o Ioan - tudalen2


Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy