BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
O'r Maes
Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Mae Hywel Gwynfryn yn cadw dyddiadur Eisteddfod ar gyfer BBC Cymru'r Byd. Dyma'r ail ddetholiad - dydd Llun

Ar y maes jyst mewn pryd i beidio a gweld Ioan Gruffydd yn gadael i fynd am y Meini i gael ei urddo i'r wisg wen.
.
Suddodd fy nghalon, megis y Titanic gynt, pan glywais fod Nia Lloyd Jones i'w holi ar y rhaglen yn nes ymlaen. .
Weithiau mae bywyd yn rhy gormod fel dudodd cynyrch un o'n hysgolion Cymraeg ni. .
.
Ar ôl meddwl - ella mai'r mab oedd o!

Cofio gweld cartwn nath i mi wennu. Pen blaen y Titanic wedi taro letusen yn y môr a'r capten yn gweiddi Damn, We've struck an Iceberg! Dowch draw i le'r BBC ar y maes os da chi angen esboniad.

Meddwl yn dda.
Yn y Gell Boeth yn y Pafiliwn drwy'r bore. Teimlo fel Alec Guiness yn y ffilm Bridge on the River Kwai, pan gafodd ei gosbi a'i luchio i gell debyg. Ond o leia roedd Rhiannon Lewis yn gwmni i mi.

A chwmni difyr ydi hi hefyd. Mae hi'n llwyddo i roi gwên ar fy wyneb i drwy ddeud petha heb feddwl. .

Wyddoch chi be, Hywel, roedd y nodyn ola na yn F uchel .
.Finna'n meddwl yn dawel, ond heb agor fy meic Mmm. Mi oedd o'n swnio'n Finguchel i finna hefyd. .

Pleserau'r funud
Owain Gwilym yn crwydro'r maes ac yn siarad efo hwn ar llall. Bu bron i mi a thagu pan glywais o'n dweud Dwi yn y babell yma yn cael massage llaw A dim ond chwarter i unarddeg oedd hi. .

Patagonaidd
Cyfarfod Gwyn a Monica, Geraldine Macsen a Morgan. Cymro ydi Gwyn, ond fe syrthiodd mewn cariad efo Monica, a anwyd yn y Wladfa. .
.
Mae hi'n siarad Cymraeg yn berffaith efo acen Sbaenaidd felfedaidd ddeniadol ac erbyn hyn maen nhw'n byw draw yma yn y Gogledd, oherwydd fod petha'n dal yn ddrwg yn economaidd yn Ariannin. .
.
Cefais y plser o aros efo'r teulu yn eu gwesty pan es i draw efo Rhisiart Arwel i ddarlledu eu heisteddfod yn fyw ar Radio Cymru.

Gyda llaw, enw fy nhadcu o Gydweli oedd Dai Patagonia.

Fe aeth o allan yno ar yr ail long. Y rheswm nad aeth o ar y Mimosa oedd i fod o wedi clywed fod Idris Charles yn cynnal cabare arni hi.

Cael cwmni y Prifardd Jim Jones, Parc Nest yn y pafiliwn ar gyfer seremoni'r coroni, a chael y pleser o weld Mereid Hopwood, y ferch gynta i ennill y gadair, yn cael ei choroni.
.
Hapus Hopwood
Bydd yn rhaid i rywun gyfansoddi ail gân y coroni, sy'n addas i gyfarch merch. Dan ei glog tywysog teg meddai'r gân. Naci wir tywysoges. Werin hoff, coroni hwn Naci wir, meddaf eilwaith Coroni hon. Beth bynnag Hapus yw Mrs Hopwood, a ninna hefyd o glywed fod y gerdd yn un y gellwch ei darllen a'i deall.

Nol i'r gwesty. Fe allai hi fod yn noson fawr. Mae Rhisiart Arwel yn aros yno ond dwi'n deall i fod o wedi dwad a'i gitar efo fo, felly ella mai noson gynnar fydd hi!!!

Dyddiadur Gwener, Sadwrn, Sul.


Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy