BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
O'r Maes
Coron i ferch y gadair gyntaf

Cerdd am fyrhoedledd ac am freuder y gwreiddiau sy'n angori ein bywydau a enillodd ei hail brif wobr farddonol i Mererid Hopwood.Ddwy flynedd yn ôl yr oedd y ferch o Gaerdydd yn dathlu bod y fenyw gyntaf erioed i ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol.

Ddydd Llun, yr oedd y bedwaredd ferch i ennill y goron.

"Yr oeddwn yr un mor nerfus yn y ddwy seremoni allai ddweud hynny," meddai wedi'r seremoni ar bnawn chwilboeth ym Meifod.

"Ac yn bendant yr oedd yn llawer cynhesach," ychwanegodd.

Daeth yn fuddugol yn y gystadleuaeth fwyaf niferus erioed am Goron y Genedlaethol gyda 45 wedi cystadlu.

Ond doedd y gystadleuaeth ddim yn newyddion da i gyd gyda'r Prifardd Cyril Jones yn cwyno am safon nifer o'r ymgeision wrth draddodi'r feirniadaeth ar ran ei gyd feirniaid, Nesta Wyn Jones a Gerwyn Williams.

Yn wir, allan o'r 45 dywedodd mai dim ond hanner dwsin oedd yn haeddu cael eu hystyried yn oreuon a dim ond tair ymgais arall yn agos at y brig.

Dywedodd i'r tri beirniad ffafrio gwahanol un o'r tair ond eu bod yn unfarn ynglŷn a phedwaredd ymgais - un Mererid Hopwood.

"Ysgrifennodd gerdd nad yw'n perthyn i le nac i amser penodol . . . Mae'n gerdd delynegol dynn ei gwead," meddai Cyril Jones.

Ac wrth gloi ei feirniadaeth gwnaeth apêl arbennig am i hyd yn oed y rhai hynny nad ydynt fel arfer yn darllen barddoniaeth ddarllen gwaith Mererid.

"Os nad ydych yn darllen ond un peth yn y cyfansoddiadau darllenwch hon," meddai.

Disgrifiodd y gerdd fel un sy'n darlunio bywyd drwy gyfrwng "rhawd perthynas dau aderyn a chyw" a'i bod trwy hynny "yn rhoi cyfle gwych i'r bardd danlinellu'i weledigaeth o freuder bywyd boed i aderyn neu ddyn ac yn rhoi cyfle i'r gerdd weithio a darllen ar fwy nag un gwastad."

Dywedodd Mererid Hopwood fod y rhigwm Ar y bryn y mae pren yn ailgodi'n thema drwy ei cherdd.

Mwy am y seremoni


Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy