BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
O'r Maes
Adolygiad : Un Cês a sawl lodes Lèn

Mererid Hopwood, un o feirdd y noson"Noson fywiog o gerddoriaeth a barddoniaeth, am deulu, arwyr, teithio, tröedigaethau, serch, cenedlaetholdeb, ac ambell i bwnc amheus iawn!"Dyna ddisgrifiad y poster yn hysbysebu noson yr Academi ym Maes C, Eisteddfod Genedlaethol Meifod, ac felly roeddwn yn disgwyl noson amrywiol a hwylus iawn. Ac felly yr oedd hi.

Arwyn Groe oedd y cês - a tipyn o gês oedd e hefyd - braf oedd ei glywed yn adrodd ei gerddi yn ei dafodiaith leol. A'r saith lodes oedd Mererid Hopwood, Sian Northey, Gwyneth Glyn, Fflur Dafydd, Nia Môn, Nici Beech a Karen Owen. A chyda 'lein yp' felly, does dim syndod mai amrywiol iawn oedd cynnwys y cerddi.

Noson hwyliog
Agorodd y noson yn hwyliog iawn gyda Gwyneth Glyn wrth y meic a Fflur Dafydd wrth y piano, yn cyflwyno'r chwe bardd arall ar gân, a'r beirdd yn ymddangos un wrth un, o du ôl y llenni ar y llwyfan.

Amrywiaeth - a'r amheus!
Fformat digon strêt oedd i'r noson, o ran adrodd y cerddi. Pob bardd yn dod at y meic yn eu tro i adrodd eu gwaith eu hunain, a'r gynulleidfa yn eistedd o gwmpas byrddau. Aethpwyd â ni ar sawl trywydd hollol wahanol. O gerddi dwys a theimladol Mererid Hopwood a Karen Owen, i gerddi ysgafn a doniol, Arwyn Groe, Siân Northey, Nia Môn a Fflur Dafydd.

Ac yna fe ddaeth yr ambell i bwnc amheus iawn fel yr oedd y poster hysbysebu yn ei awgrymu. Roedd ambell i gerdd gan Siân Northey yn ddigon i beri'r mwya meddwl agored i gochi! Ac ambell i gerdd yn mynd yn bersonol iawn!

Roeddwn yn hoff iawn o ganeuon Fflur Dafydd a Gwyneth Glyn, roedd yn torri ar y farddoniaeth yn hwylus, a thalent y ddwy ferch yn rhagorol, ar y gitâr a'r piano.

Er i mi fwynhau perfformiad Gwyneth Glyn yn fawr, ar y gorau - mae'n amlwg yn berfformwraig naturiol, ond weithiau teimlais fy mod yn colli peth o'i llefaru. Naill ai yr oedd yn sefyll yn rhy agos i'r meicroffôn neu bod yna nam ar y system sain. Roedd hyn yn drueni gan fy mod yn gorfod canolbwyntio mwy ar glywed yn hytrach na mwynhau y cerddi.

Uchafbwynt
Un o'r uchafbwyntiau i mi, oedd un o gerddi Mererid Hopwood yn sôn am y mewnlifiad i'w phentref genedigol yn Sir Benfro. Saif ar ben y bryn yn edrych i lawr dros y pentref, a gweld nad oes golau yn y tai bellach, am mai cartrefi tymhorol ydyn nhw gan fwyaf. Roedd yma ddelweddau trawiadol iawn, a'r gerdd yn nhafodiaith Sir Benfro yn drawiadol iawn.

Croeso i noson o'i math
Dw i'n meddwl bod croeso mawr i nosweithiau tebyg i hon a gafwyd ym Maes C nos Sul. Mae angen llawer iawn mwy o nosweithiau tebyg, ac o ystyried cynifer yn y dorf yn Neuadd y Trallwng, dw i' siwrbod hon yn farn gyffredin.

Adolygiad gan Elin Wyn Davies.


Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy