BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lluniau o'r maesLluniau dydd Mawrth
Lluniau o faes yr Eisteddfod
(lluniau gan Tegwyn Roberts)

Elfyn Pritchard o Sarnau, Y Bala - enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen.
Sam Roberts, Llanelwy - cyntaf - unawd i fechgyn
Elfyn Pritchard o Sarnau, Y Bala - enillydd Gwobr Goffa Daniel Owen.
Sam Roberts, Llanelwy - cyntaf - unawd i fechgyn
Rachael Schultz o'r Almaen - cyntaf - unawd i ferched
Bodiau Llachar,  Amlwch - cyntaf - dawns disgo agored
Rachael Schultz o'r Almaen - cyntaf - unawd i ferched
Bodiau Llachar, Amlwch - cyntaf - dawns disgo agored
Dafydd Glyn o Gricieth yn stiwardio yng nghefn y llwyfan
Elin Thomas, Llanor, Llyn - cyntaf - Unawd cerdd dant
Dafydd Glyn o Gricieth yn stiwardio yng nghefn y llwyfan
Elin Thomas, Llanor, Llyn - cyntaf - Unawd cerdd dant
Rhai o aelodau Lleisiau Afon yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cyflwyniad ar Lafar a Chân
Dawns Stepio i Fechgyn: - cyntaf - Gethin Page, Blaen y coed, Caerfyrddin; Ail: Tudur Phillips, Bryn Iwan, Caerfyrddin.
Rhai o aelodau Lleisiau Afon yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cyflwyniad ar Lafar a Chân
Dawns Stepio i Fechgyn: - cyntaf - Gethin Page, Blaen y coed, Caerfyrddin; Ail: Tudur Phillips, Bryn Iwan, Caerfyrddin.
Dafydd Morgan Lewis gyda chopi o 'Gerddi Powys' yn y Babell Len ar ôl y lansiad bore yma.
Morfydd Vaughan Evans, Rhuthun - Enillydd Medal T.H Parry Williams
Dafydd Morgan Lewis gyda chopi o 'Gerddi Powys' yn y Babell Len ar ôl y lansiad bore yma.
Morfydd Vaughan Evans, Rhuthun - Enillydd Medal T.H Parry Williams
Aelodau o Gôr Rhuthun gyda Robat Arwyn yn cyfeilio yn ystod seremoni cyflwyno medal T.H Parry Wiliams
Un o ferched y ddawns flodau yn ystod y seremoni y Coroni
Aelodau o Gôr Rhuthun gyda Robat Arwyn yn cyfeilio yn ystod seremoni cyflwyno medal T.H Parry Wiliams
Un o ferched y ddawns flodau yn ystod y seremoni y Coroni
Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy